Att ingå äktenskap är ingen mänsklig rättighet, enligt Europadomstolen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Äktenskap ingen europeisk rättighet

Europeiska länder har ingen skyldighet att låta par av samma kön ingå äktenskap. Det har Europadomstolen slagit fast i en dom rörande ett österrikiskt par.

Paret Horst Schalk och Johann Kopf ansökte om att få gifta sig i Wien redan 2002. De fick avslag eftersom deras hemland Österrike inte godkänner samkönade äktenskap. De klagade hos Europadomstolen, med motiveringen att lagen diskriminerar deras rätt till familjeliv, enligt artikel 8, och rätt att ingå äktenskap enligt artikel 12 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950.

Nu har domstolen tänkt klart och anser att det är upp till varje land att bestämma hur de betraktar äktenskapet. Äktenskapet ska inte betraktas som en mänsklig rättighet utan definieras av varje land.
– Det här innebär att man inte kan åberopa mänskliga rättigheter och europeisk jurisdiktion för att trycka på andras länders lagstiftning. Inte heller kan man använda jurisdiktionen för att ens egen relation ska räknas som äktenskap i ett land med annan lagstiftning än exempelvis den svenska, säger före detta Europaparlamentarikern Lennart Sacrédeus (KD) om domen.

Domarna konstaterar i fredagens dom att Österrike inte har brutit mot rätten att ingå äktenskap. Men omröstningen var snäv; fyra röster mot tre varav den österrikiske domaren röstade mot de talande. I domen konstateras också att det finns en ökande samsyn på att ge samkönade par äktenskapsliknande status i många europeiska länder, men att skillnaderna än så länge är mycket stora.
– Även om artikel 12 inte är en skyldighet, ger domstolen också en tydlig indikation på att det kan ändras om fler länder inför könsneutrala äktenskapslagar, säger Hans Ytterberg, jurist med domarbakgrund och före detta ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
Bara sju av 47 medlemmar i Europarådet erkänner äktenskap mellan samkönade par, och att köra över 40 medlemsländers lagstiftning skulle försvaga domstolen, enligt Hans Ytterberg.

Enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna saknas det en referens till kön under artikeln som behandlar rätten till att ingå äktenskap, vilket öppnar för andra tolkningar i framtiden. Domstolen har också prövat om österrikarnas rättigheter ska prövas under ”privatliv” eller om ett samkönat par kan sorteras under ”familjeliv”. Och det är här den stora förändringen skett, menar Ytterberg.
– Att homosexuella tillerkänns skydd av rätten till familjeliv är helt nytt, en nyorientering. Det är ett steg framåt. Det gör att politiker i Europa som argumenterar mot homosexuellas rättigheter med motiveringen att de själva värnar familjeliv nu måste förhålla sig till att homosexuella också lever familjeliv, säger Hans Ytterberg.

Inom EU har sex länder legaliserat äktenskap mellan samkönade par och tio länder registrerar partnerskap, som ofta har samma legala status som äktenskap. Senast i raden av länder med könsneutral äktenskapsbalk är Island där den nya lagen infördes på söndagen. Samma dag vigdes landets statsminister Jóhanna Sigurðardóttir med hustrun Jónína Leósdóttir.
– Den nya lagen är något alla islänningar ska vara stolta över, hälsade den nygifta statsministern via sin stab.