Hoppa till artikelns andra spalt.

Budgetmakten kvar i parlamenten

EU-kommissionen får fler instrument för att övervaka medlemsländernas ekonomier men makten över budgeten ska fortsatt ligga hos varje land, beslöt EU:s finansministrar på tisdagen.

Det ska sättas stopp för fiffel och fusk med statistik i EU:s länder, beslöt EU:s finansministrar på tisdagen genom att ge Eurostat, EU:s statistikmyndighet, makt att kontrollerna och inspektera de ekonomiska statistikarkiven hos varje medlemsland i framtiden. Nu fattas bara att EU-parlamentet ger grönt ljus innan Eurostats och EU-kommissionens ekonomiska detektiver kan börja lyfta på varje sten de kan komma åt för att hitta eventuella felaktigheter.
– Så fort vi har ett okej från parlamentet kommer vi att skicka en enhet. Vi har redan ett land i åtanke, sade ekonomikommissionär Olli Rehn med ett mystiskt leende på läpparna i Luxemburg.

Senare skingrade han mystiken genom att berätta att landet han syftade på var Bulgarien. För några månader sedan kom lösa uppgifter om att budgetunderskottet var högre än vad som dittills hade rapporterats, men EU-kommissionen inledde ingen granskning då – den kommer nu istället.

De växande befogenheterna vad gäller statistikgranskning sträcktes däremot inte ut till förslaget om budgetgranskningen. EU-kommissionen hade velat se och godkänna ländernas budgetar innan de antagits av de nationella parlamenten, men det gick ministrarna inte med på. För Sveriges del kommer det handla om att skicka in vårbudgeten i april efter att den presenterats i riksdagen.
– Det blir en förstärkning av ramverket, utan att man går över den röda linjen och låter EU-kommissionen värdera åtgärder innan de har varit i parlamenten, säger Anders Borg till TT.

Inför ministrarnas möte hade en rad länder presenterat sparåtgärder för att kunna visa upp handlingskraft och en vilja att hålla sig inom de budgetramar som unionen ställt upp. Senast ut var Ungern som efter oro på marknaderna på tisdagen meddelade att man ska sänka offentliganställdas löner mer 15 procent och införa en bankskatt. På måndagen lade Tyskland fram sitt sparpaket på över 100 miljarder kronor för 2011, ett av de största åtstramningspaketen i landets historia.