"Rysk roulette" kallar fiskekommissionär Damanaki medlemsländernas tröghet.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länder struntar i utfiskning

Tonläget skärps i EU:s fiskepolitik. I veckan kritiserade fiskekommissionär Maria Damanaki medlemsstaterna för att inte följa de överenskomna reglerna.
– Hon kom med ovanligt frän kritik, säger Staffan Danielsson, rådgivare till Isabella Lövin (MP).

Reglerna för fisket i Medelhavet var klara redan 2006. För att medlemsländerna skulle hinna förbereda sig, trädde de i kraft först den 1 juni i år. Bland annat skulle de presentera förvaltningsplaner och nationella regelverk för att efterleva den så kallade Medelhavsförordningen. Syftet är att skydda bestånd som hotas av utfiskning. Men nästan ingenting har gjorts.
– Jag är verkligen besviken. Övergångsperioden är över och jag uppmanar alla medlemsländer att vidta åtgärder genast, säger fiskekommissionär Maria Damanaki som hotar med att dra länderna inför domstol.

Att dra länderna inför domstol anser flera bedömare vara en både långtgående och dyr straffåtgärd. Frankrike förlorade en process mot EU i just fiskefrågan och det tog närmare tio år att nå en dom. Men i framtiden kan Maria Damanaki ha flera effektiva verktyg i sin portfölj.
– Det beslutades redan i höstas om en ny kontrollförordning som innebär att man kan dra in det ekonomiska stödet till medlemsländerna, säger Johanna Hardman, jurist på Fiskeriverket i Göteborg till Europaportalen.

Fortfarande diskuteras detaljer kring tillämpningen av den nya kontrollförordningen. Sedan återstår för kommissionen och medlemsländerna att anta de nya reglerna.
– Det blir troligtvis klart innan året är slut och reglerna börjar förmodligen tillämpas direkt, säger Lone Mikkelsen, pressansvarig hos fiskekommissionär Maria Damanaki.

I Medelhavet fiskar man inte efter kvoter till skillnad från i Nordsjön. Enda undantaget är blåfenad tonfisk, där kommissionen igår avbröt årets säsong i förtid efter att kvoterna fyllts. Istället begränsas Medelhavsfisket av tekniska regler som maskstorlek i nät eller tidpunkter för när man får fiska efter vissa sorter.

Att man inte vet hur mycket som fiskas eller hur stora bestånden är, är en het fråga i förhandlingarna om EU:s nya fiskepolitik. Maria Damanaki är tydlig med att det är bråttom om fiskbestånden ska kunna räddas och kallade i mars medlemsländernas ovilja mot att följa reglerna för ”rysk roulett”. Enligt vetenskapliga rapporter är 54 procent av bestånden i Medelhavet utfiskade.