Religiösa symboler kan förbjudas i skolor. På bilden grekiskortodoxa ikoner.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Religiösa symboler kan förbjudas i EU

Tvåbarnsmamman Soile Lautsi i den lilla norditalienska staden Abano Terme blev upprörd över att barnens skola var smyckad av krucifix. Och hon tog strid. I dag debatterades de religiösa symbolernas vara eller icke vara i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Frågan har rört upp starka känslor i Italien. Anmälaren, finskfödda Soile Lautsi lever under polisskydd och italienska staten har överklagat domstolens första utlåtande från november 2009. Då enades domarna om att krucifixet strider mot både föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn enligt sin egen tro, och barnens rätt att slippa religiösa påtryckningar i skolan. Soile Lautsis familj tilldömdes ett skadestånd på 5000 euro. Nu prövas frågan igen.

Vid dagens diskussion betonade Lautsis advokat att ateism inte är detsamma som sekularism.
– Frågan blir således om den italienska staten är sekulär eller inte, sa Nicolo Paoletti.
Han underströk att det står var och en fritt att välja religiös skola men att den statliga skolan bör vara sekulär så som konstitutionen föreskriver.

Debatten vid domstolens hearing var bitvis het.
– Europadomstolens första beslut var pinsamt. Den religiösa pluralismen i Europa måste värnas för att det ska finnas plats för både sekulära Frankrike och Italien som har fler religiösa inslag, säger den amerikanske juridikprofessorn Joseph Weiler till Europportalen. Han företräder åtta europeiska länder som gått samman och försvarar Italien. Sammalagt fjorton länder har uttalat sitt stöd för Italien, däribland Bulgarien, Grekland, Cypern, Litauen och Ryssland.

Ett slutgiltigt beslut kan dröja upp till ett halvår. Om Italien skulle förlora målet kan statliga grundskolor över hela Europa stå inför ett förbud av religiösa symboler i klassrummen.
– Jag hoppas att man går på Italiens linje. Något annat vore väldigt dåligt för Europa, säger Joseph Weiler.

Katolicismen är inte statsreligion i Italien men kyrkans ställning är stark. Den lilla byskolans rektor sa genast till Soile Lautsi att krucifixen ”måste hänga där”. Och enligt en gammal förordning, antagen under fascismens 1920-tal, förhåller det sig så. En italiensk opinionsundersökning som gjordes direkt efter Europadomstolens första utlåtande visade att 84 procent av de tillfrågade tyckte att krucifixen ska hänga där de hänger.

Krucifixet ses enligt politiker och andra som uttalar sig i media inte som en symbol för katolicismen utan för den italienska kulturen. Med samma argument har frågan väckt debatt i flera katolska länder som Spanien, Irland och Polen.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter upprättades 1959 i Strasbourg för att pröva överträdelser av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.