Fr v: Peter Eriksson (MP), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (MP) och Lars Ohly (V).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Rödgröna överens om EU-politiken

De rödgröna har inför riksdagsvalet i september enats om EU-politiken. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en aktiv medlem i EU och påverka unionen med en tydlig röst. Det skriver de i ett dokument som följer upp de rödgrönas utrikespolitiska linje som presenterades i februari.

På en rad områden omfamnar de tidigare EU-motståndarna Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett större samarbete inom EU. Miljöpartiet avskaffade sitt krav på EU-utträde under förra året . Vänsterpartiet har utträdeskravet kvar men det är ingen fråga som partiet driver aktivt, har partiledaren Lars Ohly tidigare sagt.

I överenskommelsen om EU-politiken erkänner de rödgröna EU:s roll som en ”central utrikes- och säkerhetspolitisk aktör” och vill att unionen ska arbeta för ”fred, demokrati och jämställdhet i världen”. Sverige ska inom ramen för EU åta sig att hjälpa andra medlemsstater i händelse av ett terroristattentat som Lissabonfördraget anger, men partierna betonar att Sverige kan ”välja de medel som det finner lämpligt”. 

Vidare skriver de att ”en rödgrön politik i EU kommer att prioritera jobben”. Det ska göras genom EU-investeringar i kunskap, utbildning och miljövänlig teknik som ett led i att EU halverar ungdomsarbetslösheten fram till 2015, trots att ”den ekonomiska politiken i första hand en uppgift för medlemsstaterna”.

På klimatområdet kräver de rödgröna att EU höjer sitt åtagande till att minska utsläppet av växthusgaser till 30 procent fram till 2020. Det är högre än EU:s nuvarande löfte på 20 procent, men lägre än de 40 procent som partierna har krävt i EU-parlamentet.

I likhet med alliansregeringens linje kommer de rödgröna inte att arbeta för några fördragsändringar under den kommande mandatperioden. Frågan har aktualiserats på grund av eurokrisen och diskussionen om hårdare straff för slarvande euroländer. De rödgröna lovar även att det inte ska hållas någon folkomröstning i Sverige om den gemensamma valutan före riksdagsvalet 2014. Däremot bör EU undersöka möjligheterna att införa en skatt på internationella valutatransaktioner samt en gemensam minimiskatt på koldioxid.

Polissamarbetet och kampen den gränsöverskridande brottsligheten bör intensifieras i EU, framför allt arbetet mot narkotikahandeln och trafficking. Detta samtidigt som den personliga integriteten och rättssäkerheten ska garanteras: de berörda måste kunna få sin sak prövad i nationell domstol, menar de rödgröna.

Partierna vill även se en förändring i EU:s rekryteringsprocess. Fler kvinnor ska in genom att varje medlemsland nominerar en man och en kvinna till EU:s institutioner när så är möjligt.

Urban Ahlin, Socialdemokratenas utrikespolitiske talesman, säger till dn.se att det blir en linje som ligger till vänster om alliansregeringens, men att "när det gäller att agera för svenska intressen kommer det inte att bli några direkta skillnader".

EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) är dock inte lika övertygad.  
– Alliansens stöd för EU är gediget och glasklart. De rödgrönas uppgörelse om EU ger få svar men väcker många frågor. Jag ser fram emot att debattera EU i valrörelsen, säger hon i en kommentar till de rödgrönas överenskommelse.