Röstande liberaler, med Olle Schmidt (FP) i mitten, i EU-parlamentet.

Bild: Christian Wohlert

Hoppa till artikelns andra spalt.

Liberaler tungan på vågen i EU-parlamentet

Med bara 84 av 736 platser i EU-parlamentet lyckas liberalerna ta hem nästan alla omröstningar, framför allt i frågor om budget och medborgerliga rättigheter. De svenska ledamöterna går ofta emot strömmen i sina partigrupper.

Den liberala Alde-gruppen i EU-parlamentet tycks ha fått ett betydligt större inflytande än vad deras resultat i EU-valet skulle antyda. Enligt en nysläppt rapport från Votewatch, som har analyserat omröstningarna i plenum det första året sedan valet, finns liberalerna på den vinnande sidan i 89 procent av fallen.
– Alde är definitivt tungan på vågen många gånger, säger Simon Hix på London School of Economics, medförfattare till rapporten.

Alde är framför allt framgångsrika i budgetfrågor, medborgerliga rättigheter och inre marknads-frågor. Jämfört med de två föregående mandatperioderna innebär den nya situationen en stor förändring, enligt Simon Hix. Tidigare kom den konservativa och den socialdemokratiska gruppen överens om de flesta frågor och kunde därmed vinna omröstningarna. Men nu är det alltså Alde som med endast 84 platser av 736 vinner i de allra flesta frågor. Konservativa EPP och socialdemokratiska S&D kommer dock inte långt efter med vinster i drygt 90 procent av fallen.

Diana Wallis, brittisk ledamot och vice ordförande i parlamentet, menar att med det nya parlamentet har blivit svårare att se när ett förslag har majoritet eller inte.
– Majoriteterna har också blivit mindre och mer oförutsägbara, säger hon.

En av förklaringarna till den minskande dominansen för de två stora grupperna är den nya partrigruppen ECR, som består av EU-skeptiska högerpartier från bland annat Storbritannien, Tjeckien och Polen.
– Vår existens skapar en ny dynamik i parlamentet som gör att nya koalitioner växer fram, säger Jan Zahradil från tjeckiska högerpartiet ODS.

Rapporten från Votewatch visar dock att det finns tydliga skiljelinjer beroende på vilket område som behandlas. En höger-center koalition mellan EPP och Alde tar oftast hem vinsten i områden som ekonomi, industri och forskning, bistånd och handel. Vänster-mitten-koalitionen med Alde, Socialdemokraterna och ofta de Gröna går segrande ur striden när det handlar om budgetfrågor, medborgerliga fri- och rättigheter, miljö och jämställdhet.

De svenska ledamöterna är bland de mest upproriska inom partigrupperna. Moderaterna stödjer sin partigrupp bara vid sex av sju omröstningar, vilket är minst i EPP-gruppen. Även de svenska Socialdemokraterna är en av de mest illojala delegationerna och röstar med sin grupp nio av tio gånger. Liknande siffror visar Miljöpartiet och Vänsterpartiet upp, medan Piratpartiet är det tredje mest lojala partiet av alla: vid 99,87 procent av omröstningarna följer Christian Engström den Gröna gruppens linje, visar Votewatchs siffror. 

En annan tydlig slutsats som Simon Hix kan dra är att Europaparlamentet är ett relativt ”vanligt” parlament. Ledamöterna röstar i större utsträckning i enlighet med sin partigrupp än med kollegorna från samma land.
– Det är inte riktigt lika stor sammanhållning som i partierna i de nationella parlamenten, men de röstar mer med varandra jämfört med den amerikanska kongressen, säger Simon Hix.

Och det blir en hel del röstande. Enligt Simon Hix handlar det om runt 18 000 omröstningar den senaste mandatperioden, vilket ger 3 600 per år. Uppdelat på de 12 veckorna som hela parlamentet samlas varje år innebär det att ledamöterna röstar 300 gånger per session. Exklusive utskottsomröstningarna.

Fotnot: Votewatch analyserar endast omröstningarna som registreras i plenum, vilket är cirka en tredjedel av de totala. Övriga omröstningar sker med handuppräckning och med elektronisk omröstning som inte registreras.