EU-parlamentariker röstar i Strasbourg.

EU-parlamentariker röstar i Strasbourg.

Bild: Christian Wohlert

Mer väntan för nya EU-parlamentariker

Amelia Andersdoter (PP) och Jens Nilsson (S) såg ut att kunna ta plats i EU-parlamentet i höst som observatörer. Men nu verkar det dra ut ytterligare på tiden.

Chanserna för att Amelia Andersdotter (PP) och Jens Nilsson (S) ska få ta plats i Europaparlamentet senare i år ser ut att gå om intet. Andersdotter och Nilsson blir Sveriges två nya EU-parlamentariker när ändringarna som gjordes i Lissabonfördraget träder i kraft som ökar antalet ledamöter från 736 till 754. Men först måste ändringarna godkännas av alla EU-länders parlament vilket väntas dröja minst ett år.

Därför planerades det att 18 ledamöter skulle ta plats som observatörer senare i höst fram tills att de fick en fullvärdig status. Men nu ska man i EU-parlamentet ha kommit på andra tankar. Orsaken ska vara kostnadsskäl, uppger tidningen European Voice. Eftersom observatörerna inte har rätt att varken tala, rösta eller lägga fram rapporter i parlamentet ses det som slöseri att låta dem närvare ett år eller mer innan de får fullvärdig status.

EU-parlamentet har avsatt en budget för de nya parlamentarikerna för 2011 på nästan 100 miljoner kronor men ingenting för innevarande år. Det finns heller ingen överenskommelse i nuläget om medlemsländerna själva eller parlamentet ska betala observatörernas löner och övriga utgifter.

Systemet med observatörer har använts tidigare när nya länder var på väg att ansluta sig till unionen. Observatörerna var då nationella parlamentariker och merparten av deras löner stod hemländerna för. Ännu har inte alla länder utsett vilka ledamöter som ska ta plats i EU-parlamentet. I en del länder, bland annat Sverige, följs resultatet i valet 2009 medan man i andra länder, som Frankrike, inte följer samma princip.

Sverige får två nya platser, precis som Frankrike och Österrike. Spanien får fyra medan Bulgarien, Italien, Lettland, Nederländerna, Malta, Polen, Slovenien och Storbritannien får en var. De politiska grupperna i parlamentet ska diskutera frågan i september och därefter fatta beslut.