Dansk-svensk spaning på tjuvfiske ökar

Nu ökar danska och svenska myndigheter bevakningen av fredade områden i Kattegatt och Östersjön.

Aldrig förr har det varit så lite torsk i Kattegatt som nu. Antalet lekmogna fiskar har minskat med 90 procent sedan 1970-talet, uppger Fiskeriverket. Danska och svenska myndigheter samarbetar för att kontrollera fredade områden och under 2009 och 2010 har sammanlagt 25 överträdelser konstaterats, samtliga gäller danska fartyg.

Den danska motsvarigheten till Fiskeriverket undersöker nu om det är möjligt att skärpa straffen för tjuvfiske.
– Under hösten kommer även den fiskerikontroll som sker i hamn, den så kallade landningskontrollen, att ske i svensk-danskt samarbete. Vi håller just nu på med planeringen av det och det kommer att ytterligare försvåra olagligt fiske, säger Johan Löwenadler Davidsson, chef för Fiskeriverkets kontrollavdelning.