EU-beslut påverkar 60 procent av alla beslut i kommunfullmäktige, visar ny rapport.

EU-beslut påverkar 60 procent av alla beslut i kommunfullmäktige, visar ny rapport.

EU-beslut styr lokalpolitiken

Lokalpolitiker gör bäst i att följa den gemensamma europeiska politiken noggrant. EU-politikens inverkan på den politiska dagordningen har nu undersökts på uppdrag av intresseorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting. Och det allra mesta påverkas av besluten i Bryssel.

– Rapporten kan ses som ett övertygande argument för att kommuner, landsting och regioner aktivt bör följa beslutsfattandet på europeisk nivå, säger Åsa Ehinger Berling chef för SKL:s internationella sektion.

Rapporten visar att EU sätter ramarna för den lokala politiken. 60 procent av ärendena på kommunfullmäktiges dagordning påverkas mer eller mindre direkt av tidigare EU-beslut. För landstingsfullmäktige är dagordningen till hälften påverkad av EU-politiken, enligt rapporten.

Att EU:s beslut når långt in i de svenska skogarna har vi hört tidigare. EU-kommissionären Cecilia Malmström har pratat om de 60 procenten liksom flera andra politiker. På SKL:s kontor i Stockholm har man genom åren tittat närmare på de besökande kommunrepresentanternas dagordningar och kommit fram till ungefär samma siffra som rapporten.
– Men nu har vi det svart på vitt och även ett källunderlag att hänvisa till, säger Fredrik Åstedt, handläggare på internationella sektionen, till Europaportalen.

Enligt honom händer det att politiker som verkar på lokal nivå förvånas över EU-politikens inflytande.
– En del har inte reflekterat över det här utan tror att exempelvis upphandlings- och miljölagstiftning skulle vara helt svenska bestämmelser. Vi agerar ju för medlemmarnas intressen, och då är kunskap en förutsättning. I vissa fall är det kanske bättre att agera i Bryssel än i Stockholm, säger Fredrik Åstedt.

Den regionala och lokala politiken formas av EU-beslut på flera sätt, men kanske är strukturfondernas inverkan tydligast. EU:s mål att minska skillnaderna mellan olika regioners ekonomiska och sociala utvecklingsnivåer har gett upphov till dels socialfonden och dels den regionala utvecklingsfonden. Alla svenska regioner har möjlighet att söka pengar ur fonderna för projekt i linje med EU:s målsättningar. Ofta handlar det som olika sysselsättningsprojekt, näringsutveckling, att locka folk till utflyttningsbygder och olika infrastrukturprojekt. För närvarande byggs exempelvis Botniabanan, järnvägen mellan Kramfors och Umeå, där förstudierna finansierades med hjälp av utvecklingsfondens pengar.
– Fler och fler regioner förstår hur viktigt det är att vara med och påverka besluten inom EU. Vi ser nu att fler öppnar regionkontor i Bryssel, säger Fredrik Åstedt, SKL.

Rapporten heter EU i lokalpolitiken och har gjorts av statsvetaren Linda Nyberg vid Lunds universitet. Hon har granskat fullmäktiges dagordningar på regional och lokal nivå i Sverige under 2009.