Rapporter om konsekvenserna av biobränslen lämnades inte ut, enligt miljöorganisationen ClientEarth.

Rapporter om konsekvenserna av biobränslen lämnades inte ut, enligt miljöorganisationen ClientEarth.

EU stäms för bristande insyn

EU-institutionerna undanhåller allmänheten viktig information om unionens energipolitik. Det anser en miljöorganisation som nu stämt både kommissionen och rådet.

På måndagen lämnade en grupp miljörättsjurister in en stämningsansökan till EU-domstolen mot både EU-kommissionen och Europeiska unionens råd för att de inte lämnar ut viktiga dokument.
– I båda fallen är stämningen en sista utväg, säger Katherine Sladden, talesperson för miljöorganisationen ClientEarth, till Europaportalen.

Enligt ClientEarth finns nu ett förslag från kommissionens sida om att begränsa möjligheten för medborgarna att ta del av EU-dokument. Inför förslaget granskades nuvarande regelverk om transparens och när ClientEarth begärde ut rapporten, fick de nej.
– Det är ironiskt och oroande att rådet överväger att begränsa medborgarnas tillgång till information och samtidigt undanhåller den information som ett sådan beslut skulle grundas på, säger miljörättsjuristen Anais Berthier i ett uttalande. Hon säger också att konsekvenserna av rådets förslag skulle få långgående följder för öppenheten och insynen inom EU.

Den andra stämningen handlar om kommissionens biobränslepolitik. Flera beslut om hur framtidens energipolitik ska se ut är på gång och juristerna misstänker att kommissionen undanhåller forskningsresultat som ligger till grund för de på flera sätt känsliga besluten.
– EU har som mål att tio procent av energin i transportsektorn ska komma från förnybara energikällor, varav biobränslen är ett. Rapporter om konsekvenserna av de här målen är viktiga för besluten. Vi har fått ta del av en rapport som beaktade ett 5,6- procentigt mål. Det finns en till rapport som beskriver konsekvenserna av sju procent, men den får vi inte se, säger Katherine Sladden.

ClientEarth har tillsammans med en rad andra organisationer stämt kommissionen för att de inte lämnar ut rapporterna. Tidigare var rapporterna, som handlar om biobränslens negativa miljöpåverkan, åtkomliga för allmänheten.
– Våra forsök att förstå och påverka EU:s politik för biobränseln har upprepade gånger förhindrats eftersom vi inte får tilgång till viktiga dokument. Medborgarna nekas rätten att ta del av beslutsprocesser som påverkar flaggskeppspolitiken kring klimatfrågorna, säger Tim Grabiel, jurist vid ClientEarth.

Det här är andra gången kommissionen anmäls för att de inte lämnar ut information som handlar om underlag för biobränslepolitiken.

Miljörättsjuristerna kommer från organisationen ClientEarth som är en sammanslutning av miljörättsjurister som försöker påverka lagstiftningen på miljöområdet.