Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionär Malmström på fransk ministermöte: ”Romer ej på dagordningen”

I dag hålls ett informellt möte i Paris med speciellt inbjudna länder om migration och asylfrågor. Möte som arrangeras utanför EU-strukturen har ändå fått något av karaktären av ett informellt EU-möte eftersom både ordförandelandet Belgien och EU-kommissionens Cecilia Malmström deltar. Att möte skulle handla om romernas situation efter att flera länder i sommar utvisat romer förnekas av Malmströms presskontakt.

– Fransmännen skickade ut en kommuniké inför dagens möte och där står klart och tydligt att det inte kommer att vara någon diskussion om någon speciell etnicitet eller folkgrupp. Malmström närvarar eftersom möte handlar om asyl och migration vilka är hennes frågor, säger Tove Ernst pressekreterare för Cecilia Malmström i Bryssel till Europaportalen.