Minskat förtroende för turkisk militär

Turkiets tveksamma steg i EU-riktning fortsätter med söndagens folkomröstning om en reformerad grundlag. Datumet sammanfaller med 30-årsdagen av militärkuppen 1980, men stödet för militären är fortsatt starkt även om det minskar. Även i Grekland är förtroendet för makthavarna på svaj.

Trots massiva nedskärningar och aviserade åtstramningar har Pasok haft stadigt stöd av grekerna och 34,6 procent av grekerna anser att premiärminister Giorgios Papandreou är bäst lämpad att styra landet. Samtidigt svarar 76,4 procent av grekerna att de bedömer landets ekonomiska situation som dålig eller väldigt dålig och 69,3 procent tycker inte att regeringens reformer gör tillräckligt för att öka tillväxten.

Enligt mätningen har de konservativa Ny Demokrati ökat från 18,5 procent i maj till 20 procent i september, medan Pasok ligger kvar på strax över 27 procent.

Källa: MRB:s undersökning för Real News. 1000 greker intervjuades per telefon. Felmarginal_ 2,75 procentenheter.

I grannlandet Turkiet är det folkomröstning på söndag om bland annat militärens inflytande. En opinionsundersökning visar på sjunkande förtroende för landets institutioner, däribland just militären som historisk spelat en viktig roll i landets politiska liv. Hela 72 procent av turkarna tycker idag att militären har goda influenser på Turkiet, men det är en siffra som sjunkit från 85 procent 2007. Bland dem som tycker att militären är väldigt bra för landet har stödet minskat från 57 till 30 procent. Landets religiösa ledare har också fått minskat förtroende under samma tidsperiod, från 61 procent till 41 procent.

Undersökningen visar också att stödet till premiärminister Tayip Erdogan har en koppling till de svarandes religiositet. Bland dem som ber fem gånger om dagen anser 67 procent att han är bra för landet medan turkar som nästan aldrig ber är mer negativa: 36 procent svarar att Erdogan är en bra premiärminister.

Källa: Pew Research Center. Undersökningen genomfördes den 12-30 april.

Även omvärlden har litet förtroende bland turkarna. Många uppger att de har en övervägande negativ bild av flera stora länder. USA, Ryssland och Kina får fortsatta låga siffror i mätningarna. Sedan Turkiet började förhandla om medlemskap i EU har även synen på unionens länder blivit mer negativ. Under 2004, uppgav 58 procent att de hade en övervägande positiv bild av EU, 2009 hade siffran sjunkit till 22 procent. Den uppfattningen har ljusnat något det senaste året och ligger nu på 28 procent. Även stödet för att gå med i EU har minskat, från 68 procent 2005 till knappa 54 procent i dag.

Källa: Pew Research Center. Undersökningen genomfördes den 12-30 april.

Samtidigt som turkarna förbereder sig för val har det strejkats i bland annat i tunnelbanan i London. Ett stort irritationsmoment för britterna, som enligt en färsk undersökning uppskattar fackförbunden men tycker att strejkrätten ska vara begränsad.
De tillfrågade fick fylla i hur ofta de tycker att olika yrkesgrupper ska ha rätt att strejka. Mer än hälften tycker inte att personalen inom akutsjukvård ska få strejka, och ungefär en tredjedel säger nej till att en rad andra samhällsviktiga yrken ska få strejka.

Källa: Angus Reid 20-22 augusti. 2006 britter intervjuades. Felmarginal: 2,2 procentenheter.

Opinionsmätningar som vi återger här är bara några av många som
publiceras varje vecka i Europa. Undersökningar kan visa olika resultat
även om de sägs mäta samma sak. Opinionsundersökningarna sammanställs av
Angus Reid Consultants om inget annat anges.