Socialdemokraternas EU-politik hotar den svenska modellen

Socialdemokraternas arbetsmarknadsprogram kommer leda till färre företag, färre jobb, stängda gränser och en utmaning av den svenska modellen. S accepterar inte Lavaldomen och därmed inte heller EU-rätten. Det skriver riksdagsledamot Anna König Jerlmyr (M). I morgon svarar Sven-Erik Österberg (S).

Den svenska modellens överlevnad har debatterats flitigt sedan blockaden mot ett skolbygge i Vaxholm 2004. EU-domen som följde och arbetet med ny svensk lagstiftning som en följd av domen, har fört med sig en viktig diskussion om den svenska modellens framtid.

Den nya Lavallagen utgör inget hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, som hela tiden basuneras ut från Socialdemokratiskt håll. Syftet med Lavallagen är att grundläggande svenska arbets- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal ska gälla även för de utländska arbetstagare som verkar i Sverige, så kallad utstationerad arbetskraft. Lagförslaget ska garantera utländska arbetares villkor beträffande till exempel minimilön, arbetstid, arbetsmiljö och ledighet. Det är angeläget för både utländsk och inhemsk arbetskraft att lönedumpning inte sker eller ett otillbörligt utnyttjande av arbetskraft.

Sven-Erik Österberg (S) presenterade för en tid sedan Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska program. Där klargör man att man tänker riva upp Lavallagen och införa skärpta regler för utländsk arbetskraft. Eftersom EU-rätten står över svensk lagstiftning måste Sverige förhålla sig till domen och anpassa vår lagstiftning.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte accepterar Lavaldomen och därmed inte heller EU-rätten. Det är oansvarigt . När Österberg dessutom tillsätter en arbetsgrupp för en ny Lavalutredning men utan någon representant från arbetsgivarsidan så börjar man verkligen fundera – är det hans ide om den svenska modellen att endast en part inbjuds delta ett sådant viktigt arbete?

Det verkliga hotet mot den svenska modellen är snarare Socialdemokraternas krav på att omförhandla utstationeringsdirektivet. Med 27 olika arbetsmarknadsmodeller inom EU och olika syn på den rätta balansen mellan fri rörlighet för tjänster och arbetstagarskydd kan man inte veta åt vilket håll en ändring av direktivet skulle gå. Tvärtom skulle omförhandlingar kunna leda till försämringar av den svenska kollektivavtalsmodellen. Men från (S) håll får man det att låta som att en sådan process skulle vara problemfri och gå helt i svensk väg. Det är inte ärligt.

Allianspartierna har tillsammans med Miljöpartiet ändrat reglerna för arbetskraftsinvandring. Tidigare var det arbetsmarknadens parter som skulle pröva behovet av utländsk arbetskraft. Vi anser att det är företagen som är bäst lämpade att avgöra detta. Österberg och Socialdemokraterna vill återinföra regeln att behovsprövning ska göras av arbetsmarknadens parter.

I en globaliserad värld har vi inte tid att låta fackliga ombudsmän sätta stopp för företag som behöver rekrytera personal. Resultatet av Socialdemokraternas arbetsmarknadsprogram kommer leda till färre företag, färre jobb, stängda gränser och en utmaning av den svenska modellen.

Moderaterna ser positivt på att företag och människor rör sig över gränserna. Vi vill bejaka den fria rörligheten inom Europa och ta vara på alla de möjligheter som det ger för EU:s 500 miljoner invånare. Lika viktigt är att arbetstagare från andra länder, som kommer till Sverige för att jobba, alltid gör det till goda arbetsvillkor. Det fortsätter vi att arbeta för efter valet den 19 september.

Anna König Jerlmyr (M), riksdagsledamot och ledamot av arbetsmarknadsutskottet