Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige satsar minst i Skandinavien på cyklism

Trots att regeringen vill att fler ska cykla, satsar den minst i Skandinavien på cykelfrämjande åtgärder. Stora bilvägar och järnväg prioriteras i regeringens infrastrukturplan för åren 2010 till 2021.

Av de 417 miljarder kronor som regeringen vill satsa på transportnätet kommer knappt en miljard läggas på projekt som underlättar för cyklisterna. Trots att man satsar mer på cyklismen har cykelmiljön försämrats på många håll när säkrare bilvägar blir bredare, rapporterar SR Ekot.

Jämfört med de andra skandinaviska länderna satsar Sverige minst på cyklism. Beräknat per invånare och år så satsar Sverige 38 kronor, medan Norge lägger 64 och Danmark 45.