Hoppa till artikelns andra spalt.

Sveriges utvisning av romer kan komma att EU-granskas

Nu kommer efterräkningen av sommarens utvisningar av romer från bland andra Sverige och Frankrike. EU-kommissionen sade i dag att alla EU-länder ska granskas.

EU-kommissionen sade på tisdagen att Frankrike inte har införlivat EU:s regler om fri rörlighet på ett korrekt sätt. Uttalandet är ett svar på Frankrikes uppmärksammade utvisningar av romer i somras. Kommissionen ger nu Frankrike till den 15 oktober att presentera en kompletterande lagstiftning för att införliva EU-rätten på området samt en tidtabell för när detta ska ske.

Samtidigt lovar kommissionen att kontrollera om övriga medlemsstater följt EU:s regelverk i frågan. Bland annat Sverige och Danmark har nyligen utvisat romer.