Hoppa till artikelns andra spalt.

Torsk för sill och lax i Östersjön

Östersjötorskens återkomst gör att EU-kommissionen föreslår ökade fiskkvoter på mellan 6- och 15 procent. För sillen däremot är situation omvänd med minskat bestånd varför kommissionen vill se en minskning av fångsten med 30 procent för 2011.

Även Östersjölaxen är hårt ansatt och där behöver fångsterna minskas med 15 procent. De föreslagna kvoterna kommer att diskuteras vid fiskeriministrarnas möte i oktober.