Hoppa till artikelns andra spalt.

EU pressar Irland att höja bolagsskatten

Den brittiska tidningen The Times rapporterade på lördagen att EU-kommissionär Olli Rehn anser det vara ”ett faktum” att den låga irländska bolagsskatten borde höjas för att komma mer i nivå med övriga euroländerna.

Beskedet från det irländska finansdepartementet var omedelbart: att den låga bolagskatten är ”en hörnsten i irländsk industripolitik”.

Bolagskatten på Irland är 12,5 procent. Skattesatserna för bolag i EU varierar från Cyperns 10 procent upp till Belgiens 34 procent. Den svenska bolagsskatten ligger för närvarande på 26,3 procent.

Olli Rehns utspel kan ses i skuggan av den svåra ekonomiska kris som Irland genomgår med EU:s högsta budgetunderskott.