Eva Joly jobbar på flera arenor mot korruption, nu senast den politiska.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Joly anklagar nordiska länder för bristande solidaritet med Island

När bankerna kollapsade på Island hösten 2008 visade andra länder ingen solidaritet, utan lämnade islänningarna ensamma med ofantliga skulder. Det säger fransk-norska Eva Joly, och lägger ett särskilt ansvar på de nordiska länderna, som genom sin historia står nära Island.

Eva Joly är åklagaren som blev känd genom korruptionsutredningen mot det franska oljebolaget Elf som ledde till fällande domar för 30 personer, men också till att Joly själv blev mordhotad. Hennes kunskap om ekonomisk brottslighet har gett henne uppdraget som ”expert” i brottsutredningen efter Islands bankkrasch. Hon sitter även i Europaparlamentet för det franska miljöpartiet, och väntas ställa upp i det franska presidentvalet 2012. Nu är hon i Sverige för att lansera sin nya bok, Vardagshjältar, där vanliga människor berättar om hur de på olika sätt ifrågasatt makten.

Efter att på nära håll studerat vad som hände på Island, är hon kritisk till omvärldens, och inte minst de nordiska ländernas styvmoderliga behandling av landet.
– Här finns ingen solidaritet. Man gömmer sig bakom det multilaterala avtalet och hävdar att Island måste ta sitt ansvar, säger hon.

Den del i Internationella valutafondens lån till Island som de nordiska länderna bidrog med borde varit utan krav på återbetalning, anser hon. Miljardlånet kom till efter bankkollapsen och villkoret var att Island betalar alla skulder efter banken Icesaves förluster, en bank som var etablerad både i Storbritannien och Nederländerna.
– Avtalet borde förhandlas om. Det kan inte vara så att hela skulden läggs på Island när man har ett delat ansvar, säger Eva Joly.

Eva Joly menar att enligt ett EU-direktiv har inte bara bankens hemland, i det här fallet Island, ansvar för att övervaka verksamheten utan även de länder där man etablerar sig. På så sätt borde skuldbördan fördelas mellan de tre länderna.

När Storbritannien med hjälp av terrorlagstiftning frös isländska banktillgångar i London i samband med bankkraschen var det ett exempel på rent maktmissbruk, enligt Eva Joly.
– Men det säger ingen, för det handlar om Storbritannien.

Nu har Island skulder som uppgår till sju gånger sin bruttonationalprodukt och lönerna har i vissa sektorer minskat med 15 procent som ett led i besparingarna.

När det gäller EU:s roll efter bankkrisen tycker Eva Joly att man har jobbat snabbt med att förbereda för ett isländskt EU-medlemskap, något hon också tror är rätt väg att gå för landet för att få ökat inflytande.

Hon skulle också vilja se ett system där olika länders finansinspektioner kan kontrollera varandra, ett förslag som hon arbetar med i Europaparlamentet i dag. Men dit är det långt kvar, säger hon, och ett sådant system kan ändå inte rädda oss undan en ny finanskris.
– Jag är väldigt besviken över hur lite vi reagerar på krisen. Vi håller på att bygga upp nya spekulationsbubblor, denna gång på jordbruksvaror. Priserna stiger på vete trots att det finns ett överskott. Men vete finns i indexfonder så nu tjänar bankerna pengar på det här.