Hoppa till artikelns andra spalt.

Korruptionen ökar i fyra EU-länder

I fyra EU-länder har korruptionen ökat det senaste året, enligt den ranking (CPI) organisationen Transparency International presenterar i dag. Länderna är Tjeckien, Grekland, Ungern och Italien. Endast i tre andra länder i världen ökade den säkerställda upplevda korruptionen.

Av de sju länder i världen där korruptionen ökat det senaste året är fyra europeiska: Tjeckien, Grekland, Ungern och Italien. Det framgår av Transparency Internationals nya ranking (CPI) som presenterades på tisdagen. Flest placeringar tappar Grekland som går från 71:a till 78:e plats av de 178 undersökta länderna.

Även i Sverige ökar korruptionen, skriver Transparency Internationals Sveriges ordförande Lars-Göran Engfeldt på DN Debatt, men ökningen är inte säkerställd, enligt organisationens rapport. Lars-Göran Engfeldt pekar särskilt ut Sveriges bristande lagstiftning vad gäller redovisning av partibidrag, som Moderaterna och Kristdemokraterna motsätter sig. Sverige behåller dock sin placering som fjärde bäst i världen.

Makedonien var det enda europeiska landet där den upplevda korruptionen minskade det gångna året.

CPI-indexet rankar länder efter upplevd korruption i den offentliga sektorn. Rankningen baseras på undersökningar gjorda av nationella och internationella institutioner och forskningsinstitut. Undersökningarna tittar på människors upplevda korruption gällande frågor om bland annat mutning av offentliganställda, förskingring av offentliga medel och effektiviteten i korruptionsbekämpningen.