MittEuropa »
"Tre intensiva dagar i Bryssel"

Efter att blivit utsedd som en av de svenska ledamöterna i EESK var det med spänning jag åkte till Bryssel.

Som en av de svenska ledamöterna i EU:s rådgivande organ EESK var jag med om tre intensiva och lärorika dagar, när kommittén samlades 19 – 21 oktober i Europaparlamentets lokaler i Bryssel för sin första plenarsession för den just påbörjade femåriga mandatperioden. Jag är ny ledamot, och representerar LO som en av fyra svenska arbetstagarledamöter.

Öppnandet av den första plenarsessionen var högtidligt. Av de 344 ledamöterna är vi 107 som är nyvalda. De första omröstningarna kändes förstås extra spännande, men allt gick bra, såväl innehållsmässigt som praktiskt.

Inför plenarsessionen hade vi i ”grupp 2”, vilket är arbetstagargruppen, ett möte där vi gick igenom och diskuterade alla framlagda förslag. Vi röstade också om fördelning av de uppdrag som skulle tillsättas. Ordförande för vår grupp är Georgios Dassis från Grekland. På gruppmötet fick vi även besök av Europafackets generalsekreterare John Monks, som höll ett anförande om de viktigaste fackliga frågorna i Europa för närvarande. Han betonade staterna och EU måste hålla tillbaka de ekonomiska åtstramningarna så att man kan stimulera ökad tillväxt och fler jobb. Annars finns en risk att krisen förvärras.

Genast efter gruppmötet fick jag sätta mig in i det inre av kommittéarbetet, eftersom jag blev utsedd att ingå i valberedningen för hela kommittén. Det gav mig anledning att gå igenom kommitténs arbetsordning, och förstås bekanta mig med många nya personer.

EESK valde enhälligt en ny ordförande; svenske Staffan Nilsson med bakgrund i Lrf. Staffan är mjölkbonde från Norrland som varje helg åker han hem till sin gård för att mjölka korna.

Nu startar det egentliga kommittéarbetet för oss ledamöter. Jag har fått de uppgifter som jag önskade: frågor om inre marknaden samt arbetsmarknads-, sociala och medborgarskapsfrågor. Därtill kom jag med i observatoriegruppen för arbetsmarknaden.