Svårt för fackförbunden att få gehör

Europas fackförbund kämpar i motvind mot nedskärningar och åtstramningar. Deras rop på stimulanspaket har svårt att nå fram till EU:s makthavare, säger Wanja Lundby-Wedin och Sture Nordh.

För drygt två veckor sedan samlades Europas fackförbund i Bryssel för omfattande demonstrationer i protest mot de stora nedskärningarna runtom i Europa. 80 000 människor marscherade under parollen ”Nej till åtstramning, ja till tillväxt och jobb”. Demonstrationerna sågs som en uppvisning av styrka från arrangörernas sida, men samma dag presenterade EU-kommissionen sina nya regler för hur EU:s medlemsländer måste spara ännu mer.

Wanja Lundby-Wedin, LO:s och Europafackets ordförande är mycket kritisk till kommissionens fokusering på nedskärningar och åtstramningar. Tillsammans med TCO:s ordförande Sture Nordh är hon i Bryssel för att ta fram strategier för hur fackförbunden ska gå vidare med sina krav på stimulansåtgärder istället för sparpaket.
– Det är inte självklart att en ordning på statsfinanserna leder till en nedpressning av arbetslösheten. Se på Sverige som har goda finanser men som ligger i mitten vad gäller arbetslösheten i stort och i botten för ungdomsarbetslöshet, säger hon.

Dagen för demonstrationerna den 29 september träffade hon EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso för att framföra sina synpunkter. Men det var svårt att få gehör menar LO-basen.
– Vi berättade hur vi såg på det här i ett par minuter, sedan berättade Barroso hur han såg på det i 20 minuter och sen var det slut, säger hon.

Sture Nordh och Wanja Lundby-Wedin vill att länderna får mer tid på sig att anpassa sig till stabilitets- och tillväxtpaktens regler. 
– Kan EU göra någonting för att bidra med stöd för att få fart på tillväxten eller för att rusta arbetskraften? Kan man använda socialfondspengar, flytta pengar från andra ramverk? Kanske kan man göra en viss omfördelning från jordbrukspengarna till andra sektorer som bättre behöver de pengarna för att stimulera ekonomin, säger Wanja Lundby-Wedin.
– Problemet är att de som straffas är inte de som har misskött ekonomin utan vanligt folk, säger Sture Nordh.

De fruktar båda att nedskärningarna runtom i Europa kan leda till en ny ekonomisk kris, trots de positiva tecken som syns i bland annat Sverige och Tyskland. Enligt nya siffror växte den tyska ekonomin med 2,2 procent det andra kvartalet i år och prognoserna för Sverige pekar på en tillväxt på 4,8 procent i år.
– Men fortsätter nedskärningarna är vi oroliga för att vi faller ner i en ny kris eftersom efterfrågan saknas, säger Sture Nordh.

Trots fackförbundens protester fortsätter regeringarna att skära ner. Senast lade Portugal och Irland fram stora åtstramningspaket med lönesänkningar för offentligt anställda och momshöjningar. Så vad spelar facken egentligen för roll, när gensvaret från de styrande tycks vara svagt?
– Vi måste stå för ett alternativt perspektiv i diskussionen, ett annat än teknokraternas och de ”lysande utredarnas”. Den rösten måste finnas och Europafacket bär i väldigt hög grad den rösten, säger Sture Nordh.