Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige pressar på i svårlöst patentfråga

Nu vill Sverige och Storbritannien få ett slut på den segdragna tvisten om hur många språk ett patent i EU ska ha. Som en påtryckning mot Spanien och Italien, som vill se fler än tre officiella språk, sade sex länder på måndagen att de skulle föreslå ett så kallat fördjupat samarbete.

Det skulle betyda att ett gemensamt patent kan införas om minst nio EU-länder samtycker. Därmed skulle Spanien och Italien lämnas utanför.

Den viktigaste invändning till att en patentansökan för EU bara ska finnas på engelska, tyska och franska är ekonomiska. Ju fler språk ett patent måste översättas till desto dyrare blir det. I EU finns idag 23 officiella språk.

Det belgiska ordförandeskapet hoppas fortfarande på en uppgörelse före årsskiftet och har därför kallat till ett extra möte i november. Nu återstår att se hotet om ett fördjupat samarbete i slutändan kan leda till en gemensam lösning för alla EU-länder.