Storbritanniens premiärminister David Cameron.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brittiska Tories visar sina lobbyistkontakter

Brittiska Tory-parlamentariker redovisar alla kontakter de har med lobbyister som första grupp i EU-parlamentet. Svenska ledamöter gillar idén men har i dagsläget inga planer på att följa efter.

I veckan publicerade den brittiska konservativa gruppen i EU-parlamentet en rapport där de listar alla kontakter de 25 parlamentarikerna har haft med lobbyister under det första halvåret 2010. En kontakt definieras som ett ”formellt, förbokat möte mellan en lobbyist och en EU-parlamentariker”. 

För varje träff anges datum, lobbyistens namn, organisation och den eventuella kund lobbyisten företräder. Med en kort mening anges också anledningen till mötet, till exempel ”briefing om oron över effekterna för EU:s lagstiftning om turism” eller ”fabriksbesök och översyn av EU:s däckdirektiv”. På listan finns företrädare för företag som Unilever, Ikea och Shell.

– Vi gör det så att alla kan se vad våra parlamentariker håller på med. Det finns en oro för att ledamöterna träffar lobbyister från stora firmor och att sådana möten kan vara komprometterande. Nu kan alla, såväl journalister som vanliga medborgare, se vad våra parlamentariker håller på med. På så sätt är det en hjälp för ledamöterna själva också, säger en talesperson för Tories grupp i EU-parlamentet till Europaportalen.

Bakgrunden till redovisningen är det löfte partiledaren David Cameron avlade 2009 om maximal transparens, en konsekvens av den skandal som rullades upp i Storbritannien under våren samma år. Politiker från alla partier ertappades då med att ha fuskat med ersättningar, som ledde till flera avgångar och polisutredningar.

Enligt rapporten har ledamoten Giles Chichester från London haft flest lobbyistträffar, 219 stycken, medan två ledamöter uppger att de inte har haft några möten alls.
I det material som publiceras ingår alla typer av möten med lobbyister, även resor.
– Säg att ett företag bjuder in en ledamot att titta på ett nybyggt kärnkraftverk i Tasjkent. En sådan resa skulle naturligtvis redovisas i registret, säger talespersonen.

De brittiska konservativa får i sammanhanget betraktas som en katt bland hermelinerna i och med att de är först ut med ett öppenhetsregister. Enskilda parlamentariker har på eget initiativ publicerat liknande redovisningar, men inte på det systematiska sätt britterna gör nu.

I Sverige har flera politiska partier nyligen sagt nej till att redovisa vilka resor riksdagsledamöterna gör på inbjudan av företag och vilka kontakter de har med lobbyister. 

Olle Schmidt, folkpartistisk EU-parlamentariker, träffar en handfull lobbyister varje dag, framför allt från den finansiella sektorn. Han säger sig inte ha något emot att redovisa vilka de är och frågan ska ha diskuterats i den liberala gruppen under en längre tid. Men ännu har inget konkret hänt.

– Om Tories gör detta aktualiseras väl diskussionen igen. Jag tror det kan vara en bra modell, säger Olle Schmidt.

Parlamentets vänstergrupp har enligt EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson (V) försökt begränsa lobbyisters makt genom att tvinga dem att anmäla sig i ett offentligt register. Det EU-registret är ännu frivilligt. Däremot redovisar inte vänstergruppen vilka lobbyister de träffar.
– Inte mer än att vissa möten nämns på bloggen, men jag skulle inte ha några som helst problem med det, säger Eva-Britt Svensson.

Alla EU-parlamentariker måste enligt parlamentets egna regler redovisa om de har uppdrag vid sidan om arbetet som parlamentariker, vilken ersättning de får för det, och om de får någon typ av bidrag i samband med uppdraget som politiker. Det finns dock inga krav på att redovisa storleken på bidragen. Dessutom har parlamentarikerna inte rätt ”att ta emot andra gåvor eller förmåner vid utövande av sitt mandat”, enligt reglerna.