Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen antar säkerhetsstrategi

EU-kommissionen antog på måndagen en ny säkerhetsstrategi med 41 åtgärder som ska ”rikta in sig på de mest angelägna säkerhetshoten som Europa står inför”.

Åtgärderna ska genomföras under de kommande fyra åren och syftar till att bekämpa brott som utförs ”över gränserna och i cyberrymden”. Bland annat vill EU-kommissionen ”inrätta ett EU-nätverk för att öka medvetenheten om radikalisering och åtgärder för att stödja det civila samhället genom att visa, förklara och bekämpa våldsam extremistisk propaganda”.

– EU:s inre säkerhet har traditionellt sett kännetecknats av ett stuprörstänkande, med fokus på ett område i taget, men nu antar vi en gemensam strategi för att möta de kommande hoten och utmaningarna på säkerhetsområdet, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström i ett uttalande.

Strategin för den inre säkerheten beskrivs av kommissionen som en viktig del av Stockholmsprogrammet som EU:s ministrar antog i december 2009.