EU-ländernas energinät ska byggas ihop

Under de närmaste 20 åren kommer EU-länderna att binda ihop el- och gasledningar mellan sig för att bättre klara energiförsörjningen. Det framgår av den plan som EU-kommissionen presenterade i dag.

Inom elområdet vill kommissionen se fyra prioriterade korridorer. Bland annat direkta ledningar från vindkraftverk i de nordiska haven till konsumenter i Norden och Centraleuropa. Ett annat projekt är att koppla ihop de baltiska länderna med övriga EU, inte minst för att minska deras beroende av Ryssland.

På gassidan är det stora projektet en ledning från Kaspiska havet till EU (Södra korridoren) för att minska beroendet av rysk gas. En syd-nord ledning i västra EU ska ta bort dagens flaskhalsar och öka möjligheter till fler gasleveranser.

Dagens plan är en del av EU:s klimatmål för år 2020. Kostnaden för utbyggningarna är beräknade till närmare 2000 miljarder kronor, varav näringslivet förväntas stå för hälften.