EU-patent på väg trots allt

Sverige och Nederländerna tror att de i slutändan kommer att få till stånd ett gemensamt EU-patent trots motstånd från Italien och Spanien. Lösningen heter ”fördjupat samarbete”.

Nu antas det bara vara en tidsfråga innan Sverige och Nederländerna som är drivande får ihop de nio länder som formellt krävs för att inleda ett fördjupat samarbete.

När ministerrådet träffades på torsdagen stod det klart att Tyskland ansluter sig till ett fördjupat samarbete för att lösa den närmast evigt olösta patentfrågan. Även EU-kommissionen och ministerrådets rättstjänst har gett klartecken.

Med ett fördjupat samarbete skulle patentet bara gälla i de länder som anslutit sig. Men om  ekonomiskt viktiga stater som Tyskland och Frankrike  ansluter sig blir det lockande för andra att patentområdet omfattar  de flesta EU-länder.

– Europas näringsliv måste få bättre spelregler och lägre kostnader när det gäller patent för att klara den allt hårdare globala konkurrensen, sade näringsminister Maud Olofsson i ett uttalande.

Under fredagen meddelade Italien att de förbehåller sig rätten att ta upp patentfrågan vid toppmötet i december. Toppmötet var från början tänkt handla om innovation men har på grund av den svåra ekonomiska krisen bytt dagordning till en diskussion om ekonomiska krismekanismer och  strategiska partners. Det är därför osannolikt att patentet blir en fråga för stats- och regeringscheferna.

Den omedelbara fördelen med ett gemensamt patent är att det skulle gälla i alla länder till kostnaden av en årsavgift. Det blir betydligt billigare för den som vill skydda en uppfinning jämfört med i dag.

I framtiden ska det räcka med att patent finns beskrivet på ett språk antingen engelska, tyska eller franska. Dock ska en mindre del av patenttexten finnas på alla tre språk.

Följande länder vill gå vidare i ett fördjupat samarbete för ett gemensamt patent: Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Irland, Estland och Slovenien. Frankrike har ännu inte sagt ja men har, som det heter på diplomatspråk, givit mycket positiva signaler.

10 december är nästa datum för att stämma av hur många länder som vill vara med i det nya samarbetet.