Hoppa till artikelns andra spalt.

Extramöte för att lösa patentfrågan

Ett nytt kompromissförslag ligger på bordet inför ett ministermöte i Bryssel på onsdag som är ett försök att avsluta den segdragna tvisten om EU-patent.

Tvistefrågan gäller vilka språk ett gemensamt patent ska översättas på. Ett förslag där tyska, franska och engelska är officiella språk stöds av alla länder utom Italien och Spanien, som vill inkludera sina språk. Enligt Lissabonfördraget måste beslut om språk i den här frågan tas med enhällighet.

I det belgiska ordförandeskapets kompromissförslag ska de tre föreslagna språken fortfarande vara de officiella, men under en övergångsperiod ska översättningar av patent bara göras på engelska, uppger en EU-diplomat. Dessutom ska man efter övergångsperioden, som inte har något slutdatum, kunna ta upp diskussionen om vilka som ska vara gällande patentspråk igen.

Enligt liggande förslag ska patent kunna sökas på alla europeiska språk för att sedan översättas. Lagligen gäller ett patent bara på ett språk, och där kommer bara tyska, franska och engelska godkännas.

Försöken att uppnå ett gemensamt EU-patent har pågått länge. Meningen med ett gemensamt patent är att företag skulle slippa göra en ny patentansökan för varje land, vilket skulle minska kostnaderna från dagens nästan 300 000 kronor till runt 60 000 kronor för att få patent i hela EU.

Om länderna inte lyckas komma överens på det extrainsatta mötet den 10 november har flera länder signalerat att de kan tänka sig gå vidare med så kallat fördjupat samarbete, där inte alla medlemsländer behöver vara med. Fem ministrar, bland andra Sveriges Ewa Björling, uppmanade på tisdagen i ett brev till EU-kommissionär Michel Barnier att gå vidare med ett fördjupat samarbete om onsdagens förhandlingar misslyckas.