Ingången till ministerrådsbyggnaden.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Frågan om EU-patent ännu olöst

Tanken med ett gemensamt EU-patent är att det blir enklare och mycket billigare att skaffa patent i hela unionen, men vilka språk som patentet ska översättas till är en tvistefråga som pågått i flera år. Även på gårdagens extrainkallade möte strandade frågan trots att flera kompromissförslag lagts fram.

– Spanien sa fortsatt nej, Italien sa nej och Polen var ganska motsträviga också, säger handelsminister Ewa Björling som representerade Sverige på mötet.

Enligt henne vill Spanien och Italien fortfarande ha med sina egna språk, alternativt att bara engelska ska vara patentspråk. Trots diskussioner på detaljnivå kring tidsgränser för när de nya reglerna ska börja gälla, blev det ingen överenskommelse.

Det belgiska ordförandeskapets kompromissförslag utgick från att det under en övergångsperiod på sex år alltid skulle finnas en översättning till engelska av patent. Under ytterligare sex år skulle antingen franska, tyska eller engelska, plus ett valfritt EU-språk, användas i väntan på att ett fungerande system med maskinöversättningar är på plats.

Redan dagen innan mötet skrev Sverige tillsammans med Nederländerna, Irland, Slovenien och Storbritannien ett brev till kommissionären för den inre marknaden, Michel Barnier, där man uppmanar honom att gå vidare med ett fördjupat samarbete om dödläget i förhandlingarna fortsätter.

Varför är det så viktigt att få igenom ett gemensamt patent?

– Det är viktigt för hela europeiska näringslivet, inte minst för små och medelstora företagare. Idag har en företagare som jobbar med innovationer inte råd att ta patent i hela EU. Ett patent som täcker hela Europa är ungefär tio gånger dyrare än vad det är för en amerikansk företagare, säger Ewa Björling.

Även om ordförandelandet Belgien avslutade mötet med att säga att de skulle reflektera över saken så tror Ewa Björling att förhandlingarna i princip är avslutade. Om Belgien ger besked att så är fallet, har hon goda förhoppningar om att kunna driva igenom ett fördjupat samarbete, vilket kräver att minst nio länder är överens.

– Frankrike har uttalat sig i positiva ordalag, och det är ju ett väldigt viktigt land.

Nästa ordinarie rådsmöte är planerat till den 10 december, och ett extra möte är i dagsläget förlagt till den 25 november.