Hoppa till artikelns andra spalt.

Göteborgsforskare förlorade i Europadomstolen

Göteborgsforskaren Christopher Gillberg förlorade i Europadomstolen i målet mot Sverige på tisdagen. Domstolen kom fram till att Sverige inte brutit mot två artiklar i Europakonventionen, som Christopher Gillberg ansåg.

Christopher Gillberg dömdes 2006 i hovrätten för att ha förstört forskningsmaterial som begärts ut om hans forskning kring adhd-symptom. Då Högsta Domstolen avvisade hans fall vände Gillberg sig till Europadomstolen. Gillberg menade att Sverige, genom domen, brutit mot rätten till privat- och familjeliv samt yttrandefriheten.