Handelsavtal het fråga på toppmöte mellan EU och Afrika

Toppmötet mellan EU och Afrika som inleddes idag ska avhandla ämnen som fred och säkerhet, migration och jordbruk. Men i bakgrunden ruvar den mer kontroversiella och segdragna frågan om ett handelsavtal mellan de två parterna. Även om frågan inte står på den officiella dagordningen förväntas den komma upp.

Förhandlingarna om EPA-avtalet, Economic partnership agreements, skulle ha varit klara 2007, men fortfarande har parterna inte kunnat komma överens om nya handelsregler. Inför toppmötet idag har Afrikanska unionen och de olika regionala sammanslutningarna i Afrika presenterat ett dokument med sina invändningar mot det av EU föreslagna avtalet, och de lägger även fram alternativa förslag för att kunna avsluta de tioåriga förhandlingarna.

– Jag tror att de afrikanska länderna kommer vara väldigt hårda på att man vill diskutera det här. Man har hotat med att åka hem annars, och då blir det inget möte, säger Karin Gregow, handläggare på Forum Syd som kritiserat EPA-avtalet.

En källa på kommissionen säger också till Europaportalen att frågan troligen kommer diskuteras på toppmötet.

I dokumentet från de afrikanska länderna framhålls Afrikas behov av att kunna styra sin egen ekonomi,
och att läxan från den senaste tidens finanskris understryker behovet av
större marknadsreglering, snarare än reformer som vill ta bort dem.

De afrikanska länderna vänder sig emot att avskaffa större delen av tullavgifterna för handel med EU, och vill ha större flexibilitet när det gäller regionala handelsavtal. Man vill också att EU slutar subventionera export av egna jordbruksprodukter. Om det föreslagna avtalet blev verklighet igenom skulle det innebära att Afrika blir fast i en råvaruproduktion, bland annat därför att europeiska produkter skulle konkurrera ut de inhemska på marknaderna, står det i dokumentet.

– För att gynna sin egna ekonomi skulle afrikanska länder behöva ställa krav på att utländska företag investerar en del av vinsten lokalt, de ska anställa lokal arbetskraft och så vidare, säger Karin Gregow, som menar att sådana krav inte skulle vara möjliga med det föreslagna handelsavtalet.

Bland de afrikanska ländernas kompromissförslag nämns möjligheter som att begränsa förhandlingarna till att bara gälla varor, eller att EU utökar tullfrihet till unionen till att gälla hela Afrika och inte bara de minst utvecklade länderna, som idag är fallet. Till sist nämns möjligheten att lägga ned EPA-förhandlingarna och att Afrika istället satsar på samarbeten på regional nivå och med andra Syd-länder.

Kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, försvarade idag EPA-avtalet i sitt inledningstal på toppmötet.

– Vi ser dem som ett sätt att stötta socio-ekonomisk utveckling, regional integration och Afrikas integrering i den globala ekonomin, sade Barroso.

Talespersonen för handelskommissionären Karel de Grucht har inte gått att nå för en kommentar.