Villa Tinto i Antwerpens prostitutionskvarter.

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Låt den svenska sexköpslagen bli modell för EU”

Cecilia Malmström efterlyser konstruktiva förslag för hur vi kan stärka arbetet mot människohandeln. Gärna, vad sägs om den svenska sexköpslagen. Det skriver Carina Hägg (S) i slutreplik till EU-kommissionär Cecilia Malmström.

EU-kommissionär Cecilia Malmströms vackra löften om att prioritera kampen mot människohandel är beundransvärda (Europaportalen 101110). Dessvärre är hennes löften tomma. Det räcker inte med att endast uppmana EU-länderna att ratificera Europarådets konvention mot människohandel, som Cecilia Malmström föreslår. Även EU självt måste ratificera konventionen, och det arbetet har stannat av helt inom EU.

Cecilia Malmström skriver att hon noterar att den svenska regeringen i somras meddelade att Sverige har ratificerat konventionen. Men, nämner inte att Sverige genomförde ratificeringen först efter sitt ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté och först efter sitt ordförandeskap i EU. Detta var en medveten nedprioritering av frågan om människohandeln från regeringens sida. Vilket också ledde till en KU-anmälan som därefter tvingade regeringen till en ratificering av konventionen. Mycket skamligt agerande från regeringens sida.

Cecilia Malmström efterlyser konstruktiva förslag för hur vi kan stärka arbetet mot människohandeln. Gärna, vad sägs om den svenska sexköpslagen som nyligen lovordades av FN:s nyinrättade fond för offer av människohandel för att den har minskat prostitutionen i och människohandeln till Sverige. När sexköpslagen trädde i kraft 1999 satte den fokus på och kriminaliserade sexköparna, vilket ledde till en minskad efterfrågan på köp av kvinnor och barn.

Tack vare sexköpslagen har vi sett en minskning av både prostitutionen och trafficking. Den positiva effekt vi har sett i Sverige vill vi även se i övriga EU genom att införa liknande lagstiftning inom EU. Varsågod Cecilia Malmström, ett konkret sätt att bekämpa människohandeln.

Carina Hägg
Internationell talesperson S-kvinnor
Riksdagsledamot (S)