Sidonia Jędrzejewska, polsk EU-parlamentariker, förhandlar om EU:s budget för parlamentets räkning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Maktbråk fällde budget

Ingen överenskommelse kunde nås mellan EU-parlamentet och EU:s regeringar på måndagskvällen i frågan om EU:s budget för de kommande åren. Knäckfrågan var inte storleken på 2011 års budget – där hade de båda institutionerna enats om en höjning på 2,9 procent jämfört med årets nivå.

Men parlamentet ville då diskutera hur parlamentet skulle få mer inflytande över hur EU:s framtida budgetar ska tas fram och hur EU ska få in pengar till dem, till exempel med nya typer av skatter, något som flera länder absolut inte ville.

Enligt uppgift ska Sverige, tillsammans med Danmark, Storbritannien och Nederländerna, ha avvisat diskussioner om framtida budgetprocesser. De menar att en sådan diskussion inte har något med EU-budgeten för 2011 att göra utan ska avgöras senare.

– Dessvärre verkar främst de brittiska och holländska regeringarna vara fast beslutna att vägra tala om dessa frågor. Det är rätt upprörande att den svenska regeringen, som säger sig ha som ambition att ta Sverige in i EU:s kärna, ställer upp på den agendan, säger Göran Färm (S), som deltagit i förhandlingarna för parlamentets räkning, i ett uttalande.

EU-parlamentariker Olle Schmidt, (FP) är något överraskad över hur Sverige agerat i och med att utgiftsökningen har hållits nere på 2,9 procent.

– Regeringen borde vara nöjd nu, det var min första reflektion när jag såg att parlamentet gått med på nivån som rådet föreslagit, säger han till Europaportalen, men tillägger att han inte känner till de senaste detaljerna.

Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson tycker i stället att den svenska regeringen gör rätt som håller emot.

– Så länge parlamentets majoritet känner sig helt bortkopplad från verklig demokratisk förankring och verkligt ekonomiskt ansvar, så kommer den att fortsätta agera som EU:s gapande gökunge, säger hon i en kommentar.

Under EU:s toppmöte i slutet av oktober skrev Sverige med ett tiotal andra regeringar under ett brev där man gick starkt emot EU-parlamentets dåvarande krav på att öka på EU:s budget med sex procent under 2011. Anders Borg (M), som träffar sina ministerkollegor i Bryssel i morgon sade på tisdagen att parlamentets krav är för långtgående.

Eftersom förhandlingarna nu har brutit samman får EU-kommissionen i uppgift att ta fram ett nytt förslag.

– Men det är oklart vad det ska gå ut på eftersom rådet och parlamentet är överens om storleken på budgeten för nästa år, säger en EU-diplomat till Europaportalen.

Så länge ingen ny budget finns fortsätter man på samma nivå som under 2010. Det gör att den nya utrikestjänsten och de nya finansövervakningsmyndigheterna får svårt att sätta igång som planerat i början av nästa år.

Enligt budgetkommissionär Janusz Lewandowski kan det ta flera månader innan en lösning kan nås. Olle Schmidt delar dock inte budgetkommissionärens farhågor om månadslånga förhandlingar.

– Jag tror att man kommer lösa det här de närmaste dagarna. När vi inrättar nya institutioner måste vi ju ha resurser till dem och gå efter verkligheten och inte kartan, säger Olle Schmidt.