Turkiet måste ta ansvar för den egna gränsbevakning och inte skicka springnotan till EU, skriver Marie Weibull Kornias.

Turkiet måste ta ansvar för den egna gränsbevakning och inte skicka springnotan till EU, skriver Marie Weibull Kornias.

Bild: Anders Selnes

MittEuropa »
”Pressa Turkiet att ta ansvar för sin gränsbevakning”

Grekland är numera den främsta inträdesporten för illegala flyktingar till Europa. Det skriver förra riksdagsledamoten Marie Weibull Kornias (M).

Dagligen försöker hundratals människor ta sig över gränsen mellan Turkiet och Grekland. Detta gränsområde - EU:s yttre gräns – har alltmer fått karaktären av en laglös zon. Den grekiska regeringen hävdar att bara i år har över 40 000 illegala immigranter tagit sig in i landet. Samtidigt som Grekland utarbetar en handlingsplan för att komma till rätta med kaoset har Grekland begärt assistans från EU. Medlemsländerna visar nu prov på solidaritet och förstärker bemanningen med en styrka på 175 man för gränsövervakningen och mottagandet, så att den grekiska gränspolisen ska hinna granska inresedokument och hålla intervjuer.

Den kaotiska strömmen av illegala immigranter till Grekland intensifierades när EU förstärkte kontrollen i västra Medelhavet, samtidigt som Spanien och Italien skärpte sin gränsövervakning. Enligt EU-organet Frontex - det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser - är Grekland numera den främsta inträdesporten för illegala flyktingar till Europa. Sammantaget hindrades 78 400 personer vid Greklands gränser under förra året, vilket svarar för 75 procent av det totala antalet i EU.

I den svenska nyhetsrapporteringen kan man få intrycket av att immigranterna endast kommer landvägen i norra Grekland. Verkligheten är dock mer mångfacetterad. Kustgränsen i östra Medelhavet - från norr till söder - är en än större geografisk utmaning med sina tusentals öar. Dagligen lämnar människosmugglarnas båtar turkiska hamnar för att transportera människor till Grekland. Många immigranter kommer aldrig iland utan drunknar på vägen.

Enligt mitt menande kväver situationen att EU-kommissionen ställer mycket tuffare krav på Turkiet som utgör ett viktigt transitland för stora migrationsströmmar. Dessa kommer från instabila grannländer som Georgien, Irak och Syrien, men även människor från Afghanistan och den Afrikanska kontinenten. Då Turkiet har ambitionen att bli en fullvärdig medlem av EU, måste landet förmås ta sitt ansvar för den egna gränsbevakning och inte skicka springnotan till EU.

Ur ett svenskt perspektiv kan det förefalla märkligt att Grekland inte är kapabla att hantera sitt flyktingmottagande. Migrationsminister Tobias Billström och EU:s kommissionär Cecilia Malmström säger sig ha tröttat på Greklands ineffektivitet. Men att peka finger åt Grekland är inte särskilt konstruktivt och löser inte problemet. Jag menar att verkligheten kräver en något mer ödmjuk approach, då inget annat medlemsland tidigare erfarit en likartad anstormning i modern tid. Här måste EU skyndsamt intensifiera unionens samarbete.