Region Skånes lokaler i Bryssel har fyra arbetsrum och två sammanträdesrum.

Region Skånes lokaler i Bryssel har fyra arbetsrum och två sammanträdesrum.

Bild: Fredrik Haglund

Tomt Brysselkontor kostar Skåne miljoner

Sammanlagt 4,6 miljoner kronor har Region Skånes representationskontor i Bryssel och arbetet där kostat sedan slutet av förra året. Men än så länge finns inga anställda på plats.

Den 14 april invigde Region Skåne sina nya kontor i Bryssel. Invigningen, som gick på 350 000 kronor, skulle bli startskottet för en nysatsning för regionens EU-bevakning. I dag, sju månader senare, finns ännu ingen anställd på plats. Rekryteringsförsöken har hittills misslyckats och det arbete som görs på plats i Bryssel utförs av nedresta anställda från Sverige eller av konsultbolag som anlitas för olika uppdrag. Någon fast bemanning av lokalerna finns inte.

– Det är ju självklart inte tillfredsställande, säger nytillträdda ordföranden för regionstyrelsen Pia Kinhult (M).

Skåne European Office, som Brysselkontoret kallas, har en total årsbudget på 7 miljoner kronor. Det kan jämföras med de runt 2,2 miljoner kronor som Skåne betalade årligen för Brysselrepresentation när man var en del av det sydsvenska EU-samarbetet Sydsam.

Uno Aldegren (S), som tidigare satt i regionstyrelsen och nu är 2:e vice ordförande i regionfullmäktige var kritisk till att Region Skåne skulle ha ett eget Brysselkontor. Han besökte lokalerna tidigare under hösten.

– När jag gick runt där så tänkte jag att det här känns som att man ska bygga upp en myndighet, det var ju jättestort. Det känns som att de har tagit i alldeles för mycket, som att de inte har haft någon broms alls, säger Uno Aldegren.

I början av 2009 redovisades en utredning som tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen, och som gav förslag på hur man skulle stärka Region Skånes EU-arbete. Majoriteten i regionen, med regionstyrelsens dåvarande ordförande Jerker Swanstein (M) i spetsen, drev sedan igenom att Skåne skulle bryta sig ur samarbetet inom Sydsam, där man tillsammans med Blekinge, Halland och regionförbunden Kalmar, Jönköping och Kronoberg länge hade haft ett gemensamt Brysselkontor.

– Klumpigt och obegåvat, det finns inte ord för det, säger
Uno Aldegren om processen där Region Skåne avslutade samarbetet.

Han säger att det saknades ordentliga förberedelser och diskussioner med övriga län i Sydsam, och att beslutet hastades igenom.

– Så vi skaffade oss en del ovänner under den tiden i Sydsverige. säger Uno Aldegren.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet om att starta ett eget Brysselkontor och skrev: ”Att besluta om att inrätta ett eget kontor i Bryssel utan att först ha tagit en policy om hur arbetet ska bedrivas är fel ordning”

Den första april i år, efter renovering som bland annat gett nya glasväggar, flyttade Region Skåne in i de nya lokalerna på en attraktiv adress i centrala Bryssel där flera andra svenska regioner finns representerade.

I en lägesrapport till regionstyrelsen från början av oktober om arbetet på Skåne European Office står det:

”Det har inte varit helt enkelt att få igång ett väl fungerande kommunikationsflöde mellan våra enheter eftersom det fortfarande delvis är oklart hur strukturen ska se ut för Region Skånes EU-arbete”, står det.

I rapporten efterlyses en handlingsplan för EU-arbetet och bättre organisation på hemmaplan.

Ytterst ansvarig för Brysselkontoret är regiondirektören Sören Olofsson, och han ser inga problem med hur nyetableringen i Bryssel har gått till.

– Vi jobbar i alla fall bättre nu än vad vi någonsin gjort tidigare, säger han och syftar på att man tidigare haft en dålig representation i Bryssel som ”inte synts och inte märkts”.

Invigningen var ”väl värd pengarna” och konsultarvoden på 870 000 kronor för att bevaka politik och förbereda strategier för EU-arbetet har gett väsentlig kunskap. Men ett av konsultuppdragen, som gick ut på att göra en utvärdering av EU-kommissionens arbetsprogram för 2010, är ännu inte klart.

Sören Olofsson vill inte heller säga att Region Skåne skulle ha förlorat något på att inte ha fast bemanning på kontoret.

– Jag försökte rekrytera själv under de första månaderna med hjälp av tips jag fått, men det sprack och då kopplade jag in en rekryteringskonsult som hjälper mig. Nu tror jag att vi kommer kunna fatta ett beslut inom ett par, tre veckor och kanske ha någon på plats efter nyår där nere.

Kunde ni ha gjort något bättre i den här processen?

– Vi kunde ha börjat tidigare och skaffat oss kunskap om vilka krav vi ska ställa, vi fick felaktiga råd i början om hur den chef vi ska söka ska se ut. Vi ödslade lite tid i onödan på diskussionerna med Malmö stad om huruvida vi skulle köra ett gemensamt kontor och så vidare.

Men sett ur Uno Aldegrens synvinkel har Region Skåne gjort allting fel.

– När man börjar med sådant här tror jag att det är bra att börja i normal skala, inte dra på för mycket från början. Om det finns efterfrågan kan man bygga ut. Men de började med någon slags topporganisation. Man maxade från början, och det känns väldigt omotiverat.