Fortsatt svagt stöd för euron i Sverige

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2010 skulle cirka 58 procent rösta nej till euron och cirka 29 procent rösta ja.

Omkring
13 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Andelen nej har statistiskt
säkerställt minskat jämfört med maj 2010 då andel uppgick till 60 procent.

Sedan folkomröstningen om euron 2003  har euromotståndarna varit
starkare än jasidan med undantag för  2009, då euroförespråkarna
tillfälligtvis var fler än motståndarna.

Andelen som stödjer det svenska EU-medlemskapet var i november 56 procent medan andelen som motsäger sig medlemskap minskade något till 19 procent.

Undersökningen
är den största av sitt slag i Sverige och utförs av Statistiska Centralbyrån, scb.