Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ministrar sågar krav på mammaledighet

När frågan om att utöka mammaledigheten i EU diskuterades på måndagen vändes sig flera länder emot Europaparlamentets krav att ersättningen vid 20 veckors mammaledighet skulle vara 100 procent av lönen. Ministerrådet hoppas närmast på en kompromiss.

– Inget medlemsland stödjer parlamentets förslag, sade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) efter mötet.

Inför dagens möte hade en grupp länder, däribland Sverige, betonat att nya EU-regler måste ta hänsyn till EU-ländernas olika system för mammaledighet och att ett nytt direktiv inte bör gå längre än att ställa upp minimikrav.  

Inom tre veckor ska det belgiska ordförandeskapet ha tagit fram en färdplan för hur en kompromiss ska uppnås med Europaparlamentet.  Men sannolikt kommer det att dröja innan ministrarna är redo för ett beslut.

– Det kommer inte att bli något beslut det närmaste året, säger en EU-diplomat med direkt insyn i frågan, till Europaportalen.