Rekordstöd för norska nejsidan

Ett EU-medlemskap står inte högt i kurs i Norge om man får tro den senaste opinionsmätningen. Mindre än 25 procent av befolkningen vill gå med i EU.

I de norska tidningarna Nationen och Klassekampen publiceras i dag en opinionsundersökning om ett norskt medlemskap i EU, 60,7 säger nej och 24,7 procent säger ja.

Annons

Det ska jämföras med siffrorna för ett år sedan då sa 49,2 procent nej medan andelen positiva till medlemskap var 38,8 procent.

Både ja- och nejsidan förklarar den starka nejopinionen med att många EU-länder befinner sig i en svår ekonomisk situation medan Norge ser ut att klara sig bra på egen hand. En annan förklaring som nejsidan pekar på diskussionerna kring EU:s datalagringsdirektiv.

Till Nationen säger Heming Olaussen från Nei til EU att organisationen nu ska fokusera på målet att Norge ska säga upp samarbetsavtalet med EU, det så kallade EES-avtalet.