Hoppa till artikelns andra spalt.

Tio heta EU-förslag under 2011

Ibland får man i Sverige intryck av att EU är långt borta och ingenting att bry sig om. Vi har vant oss vid att jordbrukspolitiken förblir dyr och ineffektiv och att Europaparlamentet för evigt pendlar mellan Bryssel och Strasbourg.

Men den som tittar närmare på den europeiska dagordningen ser att det under 2011 vankas en rad nya och spännande förslag. Min 10-i-topp-lista identifierar förslag som kommissionen väntas anta under året och som kan få en direkt effekt i svenska medborgares liv.

1. Internet regleras. Nya regler om skydd av personuppgifter kommer att tvinga företag som Facebook och Google att bli mer öppna med hur de använder de data som lagras när du surfar på nätet och som sedan används för att visa personligt utformad reklam på din dataskärm.

2. Lånemarknaden styrs upp. Ett nytt förslag ska skärpa kraven på ansvarig utlåning. Kanske kommer den exceptionellt växande svenska bolånen under kommissionens lupp; vilka regler krävs för att skydda bolånekunderna från överdriven belåning?

3. Strejkrätten klargörs. Kommissionen ska reda ut det rättsliga läget efter Viking- och Laval-målen. Frågan som ska klargöras är i vilken utsträckning fackföreningar får vidta stridsåtgärder utan att de anses underminera rätten att etablera sig och leverera tjänster i ett annat EU-land.

4. Spotify utomlands. Kommissionen vill underlätta lansering av musik- och mediatjänster över gränserna. Nationella organisationer för upphovsrätt, såsom STIM, ska samarbeta tätare och få ett gemensamt regelverk för att bättre svara mot behoven hos företag som Spotify och Voddler.

5. Företagsledningar synas. Bland annat för att förebygga nya finanskriser vill kommissionen införa skärpta krav på ledningsstrukturer i privata företag. Samtidigt vill man vidta åtgärder för att underlätta investeringar över gränser. Om Sveriges unika system för ägarkontroll (med A-aktier som ger större rösträtt än B-aktier) synas i sömmarna kan anrika familjer som Wallenberg sättas i gungning.

6. Murar mot Kina. Företag som ABB har nyligen hävdat att Kina reser dolda handelshinder för europeiska företag som vill arbeta i Kina. Kommissionen har reagerat på detta och vill hota kineserna med europeiska murar mot viktiga kinesiska varor för att tvinga dem till större öppenhet. Kommer strategin att leda till handelskring eller ökad frihandel?

7. Snålare energianvändning. En ny plan för energieffektivitet ska lägga fast strängare riktlinjer för byggnader, transporter och industri- och energisektorn. Eventuellt kommer även initiativ om infrastruktur för elfordon och stöd för den i Sverige viktiga fjärrvärmen.

8. Europa befästs. Nya förslag om kontroll vid Europas gränser syftar till försvåra för terrorister och illegala invandrare. Med inspiration från USA:s nya system för gränskontroll, överväger kommissionen systematisk insamling av fingeravtryck från alla som saknar EU-pass.

9. Längre arbetstider. Det direktiv som reglerar arbetstider ska ses över så att bland andra läkare och brandmän ska få arbeta längre. I dag räkas jourtid (perioder då en brandman ofta inte alls arbetar utan vilar) in i arbetstiden vilket gör att de har tvingats till korta pass.

10. SJ granskas. Tågtrafik kommer att ägnas uppmärksamhet genom lagstiftningsförslag om bättre tillträde till järnvägsmarknaden, liksom en översyn av organisationen av järnvägsmarknaden. Kommissionar Olli Rehn har nyligen förklarat att julhelgens kaos och förseningar var oacceptabelt.

Not: Listan bygger på ett urval av kommissionens planerade förslag för 2011. Urvalet baseras på min bedömning av vilka frågor som är särskilt viktiga för enskilda individer, företag och organisationer i Sverige. Jag har valt att inte nämna exempelvis förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, vilken förvisso är viktig för Sverige, men sannolikt inte får en tydlig och direkt effekt för enskilda.