Arkivbild: Fler svenska organisationer och myndigheter borde engagera sig för barnen, skriver Marie Gustafsson.

Arkivbild: Fler svenska organisationer och myndigheter borde engagera sig för barnen, skriver Marie Gustafsson.

MittEuropa »
Fler bör engagera sig för barnen

Eurochild´s aktiviteter har speciellt fokus på utsatta barns situation, barnfattigdom och barn i samhällsvård finns bland de prioriterade frågorna. Det skriver Marie Gustafsson.

Eurochild är ett nätverk av organisationer och enskilda personer i Europa som med arbetar för att förbättra barn och ungas livskvalitet. Regionförbundet Örebro är sedan 2007 medlem i Eurochild och jag själv blev 2009 invald i styrelsen för nätverket.

Jag är utvecklingsledare på en enhet för sociala välfärdsfrågor där mitt uppdrag är att verka för kunskaps– och kvalitetsutveckling inom detta område. Barn och unga är en viktig del i mitt arbete.

Eurochild´s aktiviteter har speciellt fokus på utsatta barns situation, barnfattigdom och barn i samhällsvård finns bland de prioriterade frågorna. Medlemmarna får möjligheter att träffas för att utbyta erfarenheter och ”best practice” inom speciella områden. Från Örebroregionen har vi varit speciellt aktiva i två arbetsgrupper: Familje - och föräldrastöd och gruppen om omhändertagna barn i samhällsvård.

Under våren 2010 medverkade vi med att anordna en studieresa till Sverige och Danmark för att studera våra system för familjestöd. Sex delegationer, politiker, tjänstemän och representanter från NGO:s från olika europeiska länder deltog. Grupperna besökte socialdepartementet och några olika kommuner men fick även träffa familjer direkt för att lyssna på deras beskrivning av ”familjeliv” och familjestöd i Sverige.

Barn och unga och vikten av att skapa en positiv miljö för våra unga är ett prioriterat område i den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen. Genom aktivt medlemskap i Eurochild får vi tillgång till nya nätverk, nya kunskaper och inspiration i detta arbete. Vi får också möjlighet att bidra till utvecklingen av barn och ungas livskvalitet i Europa genom att dela med oss av våra erfarenheter och vår kunskap.

Under 2010 har Eurochild fått ytterligare ett antal svenska medlemmar och fler är på ingång.
Min egen förhoppning är att vi ska bli ett antal medlemmar från myndigheter, NGO:s och forskningsinstitutioner som i Sverige ska kunna utveckla våra kontakter och tillsammans bli ett kraftfullt stöd till Eurochild och dess visioner.