Kommissionär Michel Barnier vill göra tillvaron tuffare för kreditvärderare.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kreditvärderare vill inte böja sig för ökad EU-kontroll

Kreditvärderingsinstituten har beskyllts för att ha bidragit till finanskrisen genom att de undervärderat risker på marknaden. EU har reagerat med att ta fram nya regler för att utöka insynen i institutens verksamhet.

I fredags gick svarstiden ut för det senaste förslaget på området som kommissionen lagt fram för konsultation. Nuvarande regler som genomfördes så sent som i december är inte tillräckligt långtgående, menar Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden.

– Det var ett viktigt första steg. Men vi måste tänka på steg två: den roll kreditbetygen spelar och vilket inflytande de kan ha på marknader, sade Barnier i ett uttalande när det nya förslaget lades fram i november.

De tre stora kreditvärderarna, varav Moody’s är en, har tidigare haft alltför stort inflytande över hur investerare agerat, menar kommissionen. Numera hindras kreditvärderingsinstituten från att erbjuda rådgivning, en åtgärd för att garantera opartiskhet. De måste också redovisa de modeller och metoder som de bygger sina bedömningar på.

Det nya förslaget problematiserar bland annat att marknaden helt domineras av tre stora aktörer och det går längre i sina förslag på insyn i institutens arbete. Bland annat ska kreditvärderare kunna tvingas att utan ersättning redovisa sina hela forskningsrapporter om staters kreditbeytg.

Det är bland annat det sista som Moody’s reagerat på, och i en kommentar citerad av Financial Times säger de att förslaget skulle leda till mindre forskning.

– Det är också viktigt för marknadens integritet att investerare inte tror att EU-lagstiftningen har anpassats för att gynna de som ger ut statspapper. Därför borde kreditvärderingsinstituten kunna använda samma metod oberoende av vem som ger ut papper eller vilken skuld som ska värderas, sade Moody’s i ett skriftligt svar till kommissionen enligt Financial Times.

Moody’s vänder sig också emot att stater skulle varnas minst tre arbetsdagar i förväg inför en möjlig sänkning av deras kreditvärdering.

Olle Schmidt är EU-parlamentariker för Folkpartiet och sitter i utskottet för ekonomi och valutafrågor.

– Som situationen var och har blivit är det nog svårt för instituten att hävda att de inte får acceptera ganska stora förändringar, säger Olle Schmidt.

Enligt honom kommer en rapport snart att behandlas i parlamentets ekonomiska utskott som bland annat innehåller förslag om att kreditvärderare ska kunna tvingas att ta ansvar för eventuella felaktiga bedömningar de gör.