Hoppa till artikelns andra spalt.

Nederländerna vill se en fri marknad för alla tjänster

I en intervju i dagens The Guardian säger den nederländska premiärministern Mark Rutte att tjänstedirektivet har urvattnats för mycket och att de ursprungliga idéerna om en fri tjänstemarknad måste förverkligas.

Premiärministrarna för Nederländerna och Storbritannien har inlett en diskussion om hur de ska kunna förverkliga en fri tjänstemarknad för samtliga yrken, skriver The Guardian. De är missnöjda med hur tjänstedirektivet tog form och vill ha igenom regelförändringar.

En metod kan vara, säger Mark Rutte, att övertyga nio länder, däribland de nordiska och baltiska EU-länderna, om att gå med på ett fördjupat samarbete och på så sätt skapa en minimarknad mellan de nio.

– Vi vill bilda en inre minimarknad för alla tjänster och då är förhoppningen att alla 27 länder vill gå med, även om vissa nu häftigt motsätter sig, säger den nederländska premiärministern Mark Rutte till tidningen.

Frågan om hur tjänster ska erbjudas är och har varit kontroversiell i EU. Tjänstedirektivet som antogs av Europaparlamentet och ministerrådet 2006 var en av 00-talet stora stridsfrågor mellan vänstern och högern i EU. Direktivet innehåller bestämmelser om vilka regler som ska gälla för företag som tillfälligt säljer arbetskraft mellan olika medlemsstater i EU.