Annons

En bankomat.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Avslöjande uppgifter om känsligt bankavtal

En av förra årets mest uppmärksammade debatter i EU lär ta ny fart efter att nya uppgifter visar att avtalet ger USA mer inblick i europeiska banktransaktioner än vad som tidigare uppgivits.

Swiftavtalet ger USA tillgång till uppgifter om banktransaktioner som sker via det europeiska företaget Swift, därav namnet på avtalet som slöts mellan EU och USA i juni förra året. Swiftavtalet, som enligt EU och USA syftar till att spåra terrorister, var föremål för en hård politisk debatt i EU. EU-parlamentet röstade i februari förra året ner hela avtalet för att sedan godkänna ett något förändrat avtal ett knappt halvår senare.

Avtalet kritiserades för att USA fick tillgång till känsliga personuppgifter för europeiska medborgare, vilket betecknades som integritetskränkande. Ett av argumenten för avtalet var dock att det inte skulle omfatta transaktioner som skedde inom Europa, utan enbart gränsöverskridande bankbetalningar mellan EU och resten av världen.

Europaparlamentets huvudförhandlare i frågan, den tyske liberalen Alexander Alvaro sade så här i EU-parlamentets debatt den 6 juli 2010:

– Inomeuropeiska banktransaktioner kommer till allra största del inte att omfattas av Swift-avtalet … Vad som återstår är uppgifter mellan EU och tredjeland som överförs till USA och analyseras tills vi kan göra samma sak här hos oss.

Den tyska ledamoten Birgit Sippel (S) deltog i samma debatt:

– Än en gång: inomeuropeiska överföringar omfattas inte av avtalet.

Men enligt tidningen Financial Times Deutschland, som har bett att få ut uppgifter från EU-kommissionen, kan USA få ut information om transaktioner som sker inom Europa. Det bekräftas även av en talesperson för Swift till Europaportalen.

– Hela syftet med avtalet var att USA skulle få tillgång till uppgifter om transaktioner i Europa.

Enligt avtalet utesluts betalningar som genomförs inom det nya gemensamma europeiska betalningssystemet Sepa (Single Euro Payments Area), som ska vara helt genomfört 2013. Men enligt statistik från den Europeiska centralbanken genomfördes mindre än en tiondel av alla kontantöverföringar i euroområdet i Sepa-systemet fram till augusti 2010.

EU-parlamentariker Christian Engström (PP), en av de hårdaste kritikerna till Swiftavtalet, säger att han inte är förvånad över uppgifterna.

– Jag önskar att jag vore det, men det är jag inte. Man lovar guld och gröna saker, det vill säga i det här fallet fina säkerhetsgarantier, och sedan struntar man i det, säger Christian Engström.

I dag, den 1 februari, är det sex månader sedan Swift-avtalet trädde i kraft. Enligt avtalet ska då en utvärdering av avtalet göras.