Framträdande ord i dagens utrikesdeklaration.

Framträdande ord i dagens utrikesdeklaration.

Bild: Wordle

Bildt och EU kritiseras för senfärdighet

Europa stod i centrum för riksdagens utrikespolitiska debatt och händelseutvecklingen i Tunisien och Egypten fick diskussionen att hetta till.

De politiska omvälvningarna i Tunisien och Egypten fick stort utryme när regeringens utrikesdeklaration diskuterades i riksdagen på onsdagen. Utrikesminister Carl Bildt inledde med att ge regeringens och EU:s syn på händelseutvecklingen i Tunisien och Egypten.
– Den europeiska grannskapspolitiken måste reformeras. Den måste brinna av engagemang för öppna samhällen och öppna ekonomier, sade Bildt.

Så mycket konkret ville Bildt inte lova men betonade att EU steg för steg ska hjälpa dessa länder att bygga upp en rättsstat och demokratiska institutioner.

– Vi har föreslagit en demokratistödsmission till Tunisien. Och vi hoppas att det snart skall vara möjligt att inleda en dialog med Egypten om den hjälp och det stöd som vi kan ge.

Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin angrep Carl Bildt för att inte i tid fördömt diktaturerna i Tunisien och Egypten och efterlyste en mer idealistisk utrikespolitik som sätter krav på demokrati i första rummet. Han kritiserade även EU:s utrikeschef Cathrine Ashton för allt för stor följsamhet mot USA i frågan.

– Du, Carl Bildt, svek det främsta en svensk utrikesminister har att stå på: de förtrycktas sida, sade Ahlin.

Ahlin gav dock utrikesministern rätt i att det kommer att bli ”ett jättesvårt arbete” att bygga demokrati och rättsstater i Tunisien och Egypten men att det inte kan bli sämre än förut.

– Nu måste den Europeiska unionen och Sverige verkligen se till att göra konkret handling av högtidstalen, sade Ahlin och pekade på det gamla, men ännu inte uppfyllda EU-löftet, att skapa ett frihandelsområde med Nordafrika.

Den snart klassiska devisen att ”Sverige ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet” upprepades i talet med ett förtydligande om att ”den europeiska utrikespolitiken är vår utrikespolitik”. För det senare blev Carl Bildt kritiserad av miljöpartiets Bodil Ceballos som menade att med ett sådant resonemang kunde riksdagen sluta diskutera utrikespolitik och lämna över det till Europaparlamentet.