Hoppa till artikelns andra spalt.

Europaportalen satsar vidare på Bryssel

Föreningen Europaportalen.se har i dag beslutat att satsa vidare på en redaktion i Bryssel. Orsaken är de senaste årens framgångar.

– Att ha en egen korrespondent i Bryssel har varit avgörande för tidningens mycket positiva utveckling. Vi har därför beslutat oss för att satsa vidare, säger Lise-Lotte Lenberg, ordförande i Föreningen Europaportalen.se.

Så sent som för en vecka sedan såg det ut som att korrespondenttjänsten inte skulle kunna vara kvar av ekonomiska skäl, något som nu åtgärdas genom ägartillskott.

Europaportalen finansieras genom medlemsavgifter och annonsintäkter. Föreningen består av organisationer på arbetsmarknaden.

I ett gemensamt ekonomiskt projekt med Europaparlamentet, som avslutas i mars, har tidningen fått ett nytt utseende och öppnats för artiklar och videofrågor från sidans läsare.

Europaportalen är ett av få svenska medier som har fast anställd korrespondent i Bryssel.