EU:s utrikesministrar diskuterar Egypten på söndag

När kommissionär Füle debatterade situationen i Egypten i Europaparlamentet ikväll intygade han att EU stött det folkliga upproret sedan det först tog fart.

Štefan Füle, som ansvarar för utvidgning och grannskapspolitik, talade i parlamentet på uppdrag av utrikeschefen Ashton som befinner sig på resa i Mellanöstern. Füle intygade EU:s vilja att stödja både Tunisien och Egypten på många sätt, men betonade också en viktig skillnad, nämligen att situationen i Tunisien delvis tydliggjorts.

– Vi har lyckats etablera en dialog med övergångsregeringen om landets behov och ett möjligt EU-svar, sade Füle.

När det gäller Egypten har Ashton nu inbjudits dit för ett besök på måndag kväll, direkt efter rådsmötet med EU:s utrikesministrar. Men frågan kommer tas upp med utrikesminstrarna under en speciell session redan på söndagen, sade Füle.

Bland parlamentarikerna som deltog i debatten uttryckte många misstro över EU:s sena reaktion när det gäller revolten i Egypten, men samtidigt gavs visst beröm för att Ashton, som de menade, skärpt sig och nu var mer handlingskraftig. Flera ifrågasatte hur EU ska lyckas bygga upp en trovärdig relation med Nordafrika efter att ha bedrivit det som någon kallade ”förmyndarpolitik” och som andra kritiserade för att inte ha brytt sig om demokrati. Krav väcktes också på att familjen Mubaraks tillgångar skulle frysas.

Imorgon röstar parlamentet om en resolution om situationen i Egypten.