EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt fack anklagar Barroso för löftesbrott

LO anklagar EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso för löftesbrott när det gäller arbetsrätten på den framtida inre marknaden.

Lagom till att EU:s inre marknad firar 20 år ska EU genomföra närmare 50 olika reformer för att förbättra den europeiska ekonomin och skapa nya arbetstillfällen. Just nu är reformförslagen ute på remiss i EU-länderna. I ett av förslagen vill kommissionen kontrollera att länderna har genomfört utstationeringsdirektivet på ett rätt sätt. Här menar LO att Barroso undantar ett viktigt moment i sitt löfte som han lämnat Europaparlamentet.

I remissvaret till den svenska regeringen beskriver LO hur José Manuel Barroso bara en dag innan han ska väljas av Europaparlamentet, för en andra period som EU-kommissionens ordförande, lovar parlamentet att inte bara se över genomförandet utan också se över själva tolkningen av utstationeringsdirektivet.

– Jag har tydligt angett min respekt för de grundläggande sociala rättigheterna och principen om rörlighet för arbetstagarna. Tolkningen och genomförandet av direktivet om utstationerade arbetstagare brister i båda avseendena, sade José Manuel Barroso i ett tal i parlamentet 15 september 2009.

– Detta uttalande uppfattades i parlamentet och av Europafacket som att Barroso lovade se över EU-domstolens tolkning av Lavalkonflikten och vidta åtgärder, säger Claes-Mikael Jonsson LO-jurist.

LO kräver att regeringen i sitt remissvar påminner Barroso om hans löfte.