Annons

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Bild: Christian Wohlert

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nederlag för Sverige om EU:s fiskeavtal med Marocko

EU:s ministerråd gav i dag klartecken för förhandlingar om att förlänga EU:s fiskeavtal med Marocko med ytterligare ett år. Sverige var ett av fem länder som inte sade ja.

På måndagen gav EU:s fiskeministrar mandat till EU-kommissionen att inleda förhandlingar om en förlängning av fiskeavtalet med Marocko på ett år. Sverige, Danmark och Storbritannien röstade nej med motiveringen att avtalet inte har bevisats gynna den västsahariska befolkningen och att det därmed bryter mot folkrätten. Finland och Tyskland lade ner sina röster, men det räckte inte för att mandatet skulle stoppas. Minst ett mellanstort land till hade behövt säga nej. Enligt uppgift hade Nederländerna tidigare visat sig villigt att gå på Sveriges linje, men så blev det alltså inte.

Beslutet innebär att kommissionen nu kan börja förhandlingar med Marocko om att avtalet, som löper ut den 27 februari, ska gälla ett år till. Europeiska fiskare kan dock fortsatt fiska utanför Marockos kust även efter den 27 februari trots att förhandlingarna just ska inledas, tack vare en övergångsbestämmelse.

På måndagen, timmar efter att mötet avslutats, skulle EU-länderna få ta del av en rapport från EU-kommissionen där det ska visas hur – om så är fallet – västsaharierna får ta del av de 36 miljoner euro per år som Marocko får från EU genom avtalet. Men när beslutet togs i dag hade ministrarna alltså inget underlag att gå på.

– Det är ju skälet till att vi röstade nej, säger landsbygdsminister Eskil Erlandssson (C).

Det färdigförhandlade avtalet ska godkännas av både ministerrådet och EU-parlamentet. Källor på ministerrådet pekar på att det kan bli svårare för de, företrädesvis sydeuropeiska, länder som vill ha ett avtal att övertyga tillräckligt många länder även en andra gång.

EU-parlamentet har också traditionellt sett haft en mer kritisk hållning till fiskeavtalen än EU:s medlemsstater. I oktober 2009 röstade EU-parlamentets fiskeutskott nej till ett avtal med Guinea-Conakry på grund av de brott mot de mänskliga rättigheterna som regeringen gjort sig skyldig till och några dagar senare drogs avtalet tillbaka av EU-kommissionen.

Det nuvarande avtalet gällde i fyra år och löper ut i slutet av februari. Det är EU:s näst största fiskeavtal och ger Marocko motsvarande 320 miljoner kronor per år i utbyte mot att europeiska fiskare får utnyttja landets fiskevatten, inklusive det utanför Västsahara.