Hoppa till artikelns andra spalt.

Omröstning inställd efter regelbrott

En omröstning om arbetstillstånd för icke EU-medborgare som skulle ägt rum i dag i EU-parlamentet ställdes in på grund av att ett utskott brutit mot parlamentets regler.

Som Europaportalen skrev om den 4 februari blev arbetsmarknadsutskottets ledamöter upprörda när de inte fick uttala sig då ett nytt förslag om ett kombinerat arbets- och uppehållstillstånd skulle tas fram. Det ursprungliga förslaget röstades ned i parlamentet, efter att flera ändringar lagts till.

Utskottet för medborgerliga rättigheter, som har huvudansvaret för frågan, valde då att lägga fram ett nytt förslag med begränsade möjligheter att göra tillägg, och utan att ta in arbetsmarknadsutskottets synpunkter.

Nu har utskottet för konstitutionella frågor kommit fram till att det bröt mot arbetsordningens regler att inte lyssna på samarbetsutskottet. Omröstningen om det så kallade ”single permit” som var planerad till idag ställdes därför in.