Arkivbild. EU-ländernas budgetdisciplin kommer att skärpas om finansministarna får som de vill.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Enighet om hårdare straff för skuldsatta länder

Vid gårdagens möte i Bryssel tog ministrarna beslut om strama upp kraven på EU-ländernas budgetar och förenkla och förkorta proceduren för att straffa de regeringar som inte sköter sig. Men förhandlingar med EU-parlamentet kan bli tuffa.

EU:s finansministrar har kommit överens om regler som ska ge mer muskelkraft till den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten som alla euroländer måste följa. I framtiden måste länderna sätta in åtgärder snabbare än tidigare och straffen för syndare skärps.

Nytt när det gäller budgetregler är till exempel att man sätter ett riktmärke för ländernas årliga utgifter för att se till att oväntade inkomster går till att betala av på ett lands statsskuld. Överhuvudtaget kommer statsskulden att granskas mer i framtiden än vad som skett hittills. Länder med mer än 60 procent av BNP i skuld tvingas minska skulden i en – om än långsam – stadig takt.

Ekonomiska sanktioner mot länder som inte uppfyller budgetreglerna ska kunna sättas in gradvis och i ett tidigare skede. För att enklare kunna genomföra sanktioner ändras beslutsgången så att ett kommissionsförslag om sanktioner eller böter ska gå igenom automatiskt om inte ministerrådet genom kvalificerad majoritet röstar emot det.

EU:s möjlighet att övervaka de nationella budgetarna ökar. Exempelvis ska redovisning, statistik och hur man genomför prognoser anpassas efter en EU-standard.

De resterande två punkterna i paketet handlar om att komma till rätta med ekonomiska obalanser, till exempel skillnader i konkurrenskraft eller risker för bostadsbubblor. Även här ska möjligheten att straffa och ”korrigera” beteenden hos länder som inte anses önskvärda utökas.

Nu går förslaget vidare till EU-parlamentet och en uppgörelse väntas bli klar till sommaren. I förra veckan hade det dock kommit in flera tusen ändringsförslag från parlamentarikernas sida, så processen kan bli utdragen.