EU-länder kan fällas för GMO-motstånd

Medlemsländer som utan tillstånd förbjuder odlingen av GMO-grödor bryter mot EU-rätten. Det säger EU-domstolens generaladvokat.

EU-domstolens generaladvokat Paolo Mengozzi tar i sitt förslag till dom upp Frankrike som exempel. Han menar att landet gjorde fel när de inte förlängde handelssamarbetet med amerikanska GMO-jätten Monsanto, skriver webbtidningen EUbusiness.

Frankrike hänvisar till en skyddsklausul i EUs lagstiftning som säger att om nya eller kompletterande uppgifter kommer fram som visar på att en produkt är farlig för hälsan eller miljön får ett medlemsland tillfälligt begränsa eller förbjuda den. Generaladvokaten menar dock att Frankrike inte kan förbjuda GMO-grödor, i det här fallet majs, utan att först ha bett EU-kommissionen pröva frågan. Bland annat ska kommissionen undersöka ifall grödorna verkligen utgör en risk.

Österrike, Bulgarien, Tyskland, Grekland, Ungern och Luxemburg har också förbjudit Monsantos majsodling. Generaladvokatens förslag är vägledande men inte bindande för EU-domstolen som väntas ta det slutliga beslutet inom ett år.